Zitten: onbewust ongezond

Zitten: onbewust ongezond

🪑 Ouderen zitten te veel
Ouderen spenderen het grootste deel van de dag zittend zonder daar bewust over te na te denken. Dit terwijl 11u per dag zitten, het risico om vroegtijdig te overlijden maar liefst met 40% doet stijgen.

☝️ Helpen wearables om het zitgedrag te doorbreken?
Ouderen zitten te veel. En dat is nefast voor hun gezondheid. Althans voor hun fysieke gezondheid. Recent onderzoek toont aan dat ouderen die overmatig zitgedrag vertonen een verhoogd risico hebben op type 2-diabetes, hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden. Helaas blijken ouderen zich niet bewust te zijn van hun overmatig zitgedrag, en de daarmee gepaard gaande verhoogde gezondheidsrisico’s. Bewustmaking lijkt dan ook een cruciale eerste stap te zijn om het overmatige zitgedrag van ouderen te verminderen. Aan de hand van recente data, verzameld bij Vlaamse 60-plussers, werd achtereenvolgens onderzocht wat ouderen vonden van automatisch gegenereerde feedback op hun zitgedrag, en wat de effecten waren op hun zitgedrag. Resultaten toonden aan dat ouderen zich meer bewust werden van hun zitgedrag, maar hun gedrag niet – of nauwelijks – aanpasten. Bewustmaking lijkt noodzakelijk, maar niet voldoende om het zitgedrag van ouderen te verminderen.

👉 Een mooi inzicht om verder op door te werken!
Binnen GRAY wordt verder onderzocht of dynamische notificaties een deel van de oplossing kunnen zijn (klik hier). Of hebben ouderen een betekenisvolle reden nodig om recht te staan? …

⬇️ DOWNLOAD het artikel
KLIK HIER voor het artikel ‘het zitgedrag van ouderen: onbewust ongezond', door Sofie Compernolle en Greet Cardon (ORTHO-RHEUMATO | VOL 19 | Nr 4 | 2021).