Dynamische determinanten actieve levensstijl

Dynamische determinanten actieve levensstijl

Binnen dit project wordt gefocust op het onderzoeken van de dynamische determinanten van fysieke activiteit en zittend gedrag bij oudere volwassenen.

Met dynamische determinanten wordt bedoeld dat de bepalende factoren (i.e. determinanten) van fysieke activiteit niet stabiel zijn, maar variabel overheen tijd en context, en dus variabel of dynamisch zijn binnen een specifieke persoon. Via innovatieve meetmethodes, nl. ecological momentary assessment via de smartphone, waarbij we aan oudere volwassenen op het moment zelf, dus wanneer ze actief zijn of wanneer ze langdurig zitten, gerichte vragen stellen, kan inzicht verschaffen in dergelijke dynamische determinanten.

We zijn zowel geïnteresseerd in het belang van individuele drijfveren (vb. somatische ervaringen, emoties, motivaties) als van meer sociale (vb. nabijheid van belangrijke anderen) en fysieke omgevingsfactoren (vb. locatie, weer, veiligheid van de nabije omgeving).

Toekomst

In een tweede fase van dit project zal via kleinschalige experimentele studies onderzocht worden of het inspelen op dergelijke dynamische determinanten, op het juiste moment en in de juiste context, kan leiden tot meer effectieve gedragsverandering bij ouderen.

Tenslotte wordt in dit project ook gefocust op het optimaliseren van meetinstrumenten voor gebruik bij oudere volwassenen. Enerzijds zullen we de validiteit van objectieve meetmethodes (vb. Axivity, Activpal, Fitbit) onderzoeken om korte episodes van fysieke activiteit en zittend gedrag te detecteren. Anderzijds willen we de inhoud van vragenlijsten om determinanten van fysieke activiteit en zittend gedrag te bevragen, optimaliseren voor oudere volwassenen.

Betrokken onderzoekers