Persbericht: Renovatie stadspark De Vijvers zorgt voor ruim drie keer zoveel bezoekers.

Persbericht: Renovatie stadspark De Vijvers zorgt voor ruim drie keer zoveel bezoekers.

Download de factsheet als pdf

Het Gentse stadspark 'De Vijvers' in Ledeberg onderging in 2019-2020 een grondige renovatie. Om het park zo goed mogelijk aan te passen aan de noden van mobiele en minder mobiele parkbezoekers, werkten de landschapsarchitect van de Stad Gent, de directeur van het aanpalende woonzorgcentrum en de wijkregisseur nauw samen. Onderzoek van de Universiteit Gent toont nu aan dat de renovatie resulteert in een verdriedubbeling van het aantal parkbezoekers.

De UGent-wetenschappers onderzochten het effect van de renovatie op het aantal parkbezoekers, de mate van fysieke activiteit van die bezoekers, en de sociale interactie tussen de parkbezoekers. Ze gingen daarvoor in de (na)zomer van 2014 en 2020 op meerdere dagen en tijdstippen de bezoekers van De Vijvers tellen en observeren.

Het aantal parkbezoekers in De Vijvers steeg met maar liefst 210%. In diezelfde periode daalde het aantal bezoekers in een vergelijkbaar park (het Vaarnewijkpark in Mariakerke), met 15%. De toename van het bezoekersaantal in De Vijvers was merkbaar in alle leeftijdsgroepen (kinderen, tieners, volwassenen en ouderen), en zowel bij mannen als vrouwen.

De parkrenovatie bleek geen effect te hebben op de gemiddelde intensiteit van de fysieke activiteit van de parkbezoekers. Dit kan verklaard worden door het feit dat er bij de renovatie zowel aanpassingen gebeurden die fysieke activiteit bevorderen (bv. installatie van fitnesstoestellen), als aanpassingen die zittend gedrag bevorderen (bv. extra picknickbanken).

De studie onthulde geen verschil in de hoeveelheid sociale interactie tussen de bezoekers van De Vijvers en het controlepark. Ook dit kan worden toegeschreven aan de diversiteit van de aanpassingen in De Vijvers, waardoor bezoekers zowel gezamenlijke activiteiten als individuele momenten kunnen ervaren.

Constructieve samenwerking

De herinrichting van park ‘De Vijvers’ was een verhaal van samenwerking waarbij verschillende belangen behartigd werden. Een landschapsarchitect van de Stad Gent, de directeur van WZC ‘De Vijvers’ dat naast het stadspark gelegen is, en de toenmalige wijkregisseur van Ledeberg werkten nauw samen om het park nieuw leven in te blazen. Door deze unieke en vlotte samenwerking, kon er extra aandacht besteed worden aan de noden en wensen van minder mobiele parkbezoekers. Zo werd in ruil voor een gemakkelijkere toegang tot het park een deel van de parking van het aanliggende woonzorgcentrum toegevoegd aan het park. Ook kwamen er brede en vlakke wandel- en fietspaden, vlonders rondom de vijver, picknicktafels toegankelijk voor rolstoelgebruikers, fitnesstoestellen, speeltuigen voor kinderen van verschillende leeftijden, en een sportkooi voor balsporten bij. Om het veiligheidsgevoel en het doorzicht in het park te bevorderen, werd plaatselijk de lage vegetatie aangepakt.

De resultaten van dit onderzoek benadrukken het belang van doordachte samenwerking en participatie bij grootschalige renovatieprojecten om openbare ruimtes toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor een breed scala aan bezoekers.

“Park De Vijvers is echt met veel zorg ontworpen, zodat jong én oud er zich welkom zouden voelen. Er zijn speelplekken voor de kinderen en verharde, toegankelijke paden voor zowel kinderwagens als bewoners van het nabijgelegen woonzorgcentrum in een rolstoel. Sinds de heraanleg van het park komen er maar liefst drie keer zoveel bezoekers genieten van het groen. Dat is fantastisch, want niet iedereen heeft de luxe om een eigen tuin te hebben.” | Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

Contactpersonen:

• Dr. Louise Poppe, Onderzoeker Universiteit Gent, Louise.Poppe@UGent.be
• Lien Braeckevelt, woordvoerder kabinet schepen De Bruycker, lien.braeckevelt@stad.gent

Download de factsheet als pdf