Job Alert! Drie prachtige interdisciplinaire onderzoeksprojecten starten binnenkort! Misschien wel iets voor jou?

Job Alert! Drie prachtige interdisciplinaire onderzoeksprojecten starten binnenkort! Misschien wel iets voor jou?

Draag je graag bij aan een omgeving waarbij ouderen meer bewegen? Of ben je geïntrigeerd door het effect van fysieke activiteit op het cognitief functioneren? Check dan zeker onderstaande vacatures.

Project 1: Relatie fysieke activiteit en cognitief functioneren

Om het cognitief functioneren te beschermen raadt de Wereldgezondheidsorganisatie oudere volwassenen aan om voldoende te bewegen. De manier waarop fysieke activiteit het cognitief functioneren van oudere volwassenen beschermt is echter nog onduidelijk. Een goede slaap en een verbeterd mentaal welzijn worden vaak aangehaald als mogelijke mediatoren. Dit project beoogt na te gaan of fysieke activiteit bijdraagt aan het dagelijks cognitief functioneren van oudere volwassenen en of deze relatie inderdaad gemedieerd wordt door een verbeterde slaap en een verbeterd mentaal welzijn. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zal eerst een observationele studie worden uitgevoerd. Binnen deze observationele studie zullen het cognitief functioneren, het mentaal welzijn, de slaap en de fysieke activiteit van oudere volwassenen gedurende geruime tijd dagelijks gemeten worden. Met behulp van kwantitatieve analyses zullen de relaties tussen fysieke activiteit, slaap, mentaal welzijn en dagelijks cognitief functioneren in kaart worden gebracht. Vervolgens zal een interventiestudie worden uitgevoerd. Bij deze studie zullen oudere volwassenen toegang krijgen tot een online interventie die hen aanmoedigt om dagelijkse beweegplannen te maken. Deze interventie werd reeds ontwikkeld, maar zal in de eerste fase van het project aangepast worden aan oudere gebruikers. Het effect van de interventie op het cognitief functioneren, de slaap en het mentaal welzijn zal met kwantitatieve analyses worden onderzocht. Tot slot zullen de bevindingen van de participanten met behulp van semigestructureerde interviews in kaart worden gebracht. Kandidatuur indienen kan tot 11/08/2021.

👉 KLIK HIER VOOR MEER INFO

Project 2: Acute effecten van parkkenmerken op de mentale gezondheid van ouderen (> 65 jaar) uit een lagere socio-economische klasse

Een goede mentale gezondheid is een belangrijk aspect van gezond ouder worden. Oudere volwassenen uit een lagere socio-economische klasse vertonen een hogere prevalentie van mentale problemen. Aangezien een bezoek aan een park positieve effecten heeft op de mentale gezondheid van oudere volwassenen en parken gratis toegankelijk zijn voor het grote publiek, zijn het veelbelovende settings om de mentale gezondheid van oudere volwassenen uit een lagere socio-economische klasse te verbeteren. In dit project zullen acute effecten van parkkenmerken op de mentale gezondheid van ouderen (> 65 jaar) uit een lagere socio-economische klasse bestudeerd worden. Dit zal enerzijds gedaan worden door het meten van emoties, relaxatie en stress tijdens wandelingen in een natuurlijke omgeving in Gent, anderzijds in een virtual reality setting. Op basis van de resultaten van dit project zullen aanbevelingen geformuleerd worden naar beleidsmakers en stadsplanners om toekomstige parkrenovaties te optimaliseren om gezond ouder worden te bevorderen. Kandidatuur indienen kan tot 04/07/2021.

👉 KLIK HIER VOOR MEER INFO.

Project 3: Het optimaliseren van openbare parken ter promotie van actief en gezond ouder worden – een participatieve aanpak

Gezien de snelle verstedelijking en de vergrijzing van de bevolking zal de beschikbaarheid van kwaliteitsvolle en aantrekkelijke stadsparken steeds belangrijker worden voor de volksgezondheid. Ondanks de vele gezondheidsvoordelen van het bezoeken van parken, is het parkgebruik bij oudere volwassenen in Vlaanderen en internationaal zeer laag. Aangezien de middelen voor het ontwerpen en inrichten van parken beperkt zijn, is het belangrijk om te weten wat prioriteit moet krijgen om het parkgebruik bij oudere volwassenen te verhogen. Het doel van dit project is om participatief onderzoek te doen met oudere volwassenen om parkkenmerken te identificeren die oudere volwassenen belangrijk vinden voor parkbezoek en park-gebaseerde activiteiten (bv. fysieke activiteiten, ontspanning, sociale interactie). De specifieke doelen van dit project zijn om 1) te onderzoeken welke parkkenmerken ouderen (de)motiveren om een park te bezoeken, 2) op basis hiervan plannen te ontwikkelen voor parkrenovatie en 3) deze plannen voor parkrenovatie te toetsen bij oudere volwassenen. Om ervoor te zorgen dat deze plannen voor parkrenovatie optimaal aansluiten bij de leefwereld van oudere volwassenen, worden ouderen maximaal betrokken in de verschillende fasen van het onderzoek (burgerwetenschap). Om de haalbaarheid van het project te verhogen zal er actief worden samengewerkt met verschillende diensten van Stad Gent en zullen we focussen op een specifieke case. Kandidatuur indienen kan tot 04/07/2021.

👉 KLIK HIER VOOR MEER INFO.