Samen op weg naar minder psychofarmaca in woonzorgcentra.

Samen op weg naar minder psychofarmaca in woonzorgcentra.

KLIK HIER om het draaiboek te downloaden.

Samen op weg naar minder psychofarmaca in woonzorgcentra.

Samen op weg naar minder psychofarmaca in woonzorgcentra. Een gebruiksklaar draaiboek voor alle psychofarmacacoördinatoren. Inleiding In België verblijven bijna één op tien 65-plussers en vier op tien 85-plussers in woonzorgcentra. Ongeveer acht op tien bewoners in deze woonzorgcentra blijkt volgens onderzoek langdurig psychofarmaca te gebruiken. Ouderen hebben sowieso een groter risico op gezondheidsproblemen, waardoor ze vaak meer geneesmiddelen nemen. Psychofarmaca zijn één van de meest gebruikte geneesmiddelen bij ouderen. Ongeveer de helft van de bewoners in woonzorgcentra neemt slaap- en kalmeringsmiddelen, iets minder dan de helft neemt antidepressiva en één op drie gebruikt antipsychotica. Psychofarmaca lijken op het eerste zicht onschuldig, maar zijn dit vaak niet. Langdurig gebruik van psychofarmaca gaat bij ouderen gepaard met het verminderen van de levenskwaliteit en geeft heel wat nevenwerkingen. Zo verhogen ze onder andere het valrisico en hebben ze een negatieve invloed op het geheugen.

Hoe dit draaiboek gebruiken?

Dit draaiboek richt zich tot de psychofarmacacoördinator van het woonzorgcentrum. Het beschrijft in zeven stappen hoe je een psychofarmacabeleid kan ontwikkelen en implementeren. Per stap worden er verschillende opdrachten geformuleerd om de stap tot een goed einde te brengen. Per opdracht wordt duidelijk beschreven wat er moet gebeuren en hoe je dit kan aanpakken. Waar nodig worden werkmaterialen en ondersteunende bijlagen voorzien, zowel voor de psychofarmacacoördinator en het psychofarmacateam, als voor alle paramedici en zorgkundige medewerkers. Neem voor je aan de slag gaat alle stappen eens door. Zo krijg je een duidelijk zicht op het geheel. Als psychofarmacacoördinator is dit jouw werkinstrument.

Mooi werk van VAD, WCZ Leiehome, Universiteit Gent, Arteveldehogeschool Gent!