Factsheet: hoe actieve verplaatsingen stimuleren?

Factsheet: hoe actieve verplaatsingen stimuleren?

DOWNLOAD HIER DE FACTSHEET

Hoe actieve verplaatsingen stimuleren?
De Universiteit Gent en VUB voerden enkele wetenschappelijke studies uit over de invloed van straatkenmerken op onze verplaatsingen. Een bondig overzicht, is te downloaden via bovenstaande knop.

Actieve verplaatsingen omvatten alle verplaatsingen die te voet of met de fiets uitgevoerd worden. Ondanks de vele voordelen wordt de auto nog té vaak gebruikt om kleine verplaatsingen uit te voeren. Uit onderzoek blijkt dat de Vlaming (vanaf 6 jaar) slechts 36% van alle afstanden korter dan 3 km te voet of al fietsend aflegt. Bij afstanden die korter zijn dan 5 km is dat percentage 22%. Actief transport kan dus nog aanzienlijk toenemen bij de Vlaamse bevolking. De manier waarop mensen zich verplaatsen is deels een persoonlijke keuze, maar de manier waarop men de omgeving inricht, en bijvoorbeeld straten aanlegt, kan ook een grote invloed hebben op het maken van die keuze. Er werd al aangetoond dat fysieke omgevingskenmerken een belangrijke rol spelen bij het al dan niet uitvoeren van actieve verplaatsingen.

Veel leesplezier!