Verplaatsingsgedrag en welzijn van 65-plussers in Gent

Verplaatsingsgedrag en welzijn van 65-plussers in Gent

De senior-vriendelijke stad

Het aandeel 65-plussers in Vlaanderen neemt sterk toe, ook in steden zoals Gent. Veel senioren willen oud worden in hun eigen omgeving zonder te moeten verhuizen naar bijvoorbeeld een woonzorgcentrum. Dit concept (Ageing in place) wordt ook gestimuleerd door de overheid. Op deze manier is het mogelijk om in een vertrouwde omgeving comfortabel en onafhankelijk oud te worden.

Huidige stedelijke ontwikkelingen houden echter vaak weinig rekening met de noden van oudere volwassenen. Het is daarom belangrijk om te weten welke rol de leefomgeving speelt in de mobiliteit en het welzijn van senioren. Met deze kennis is het vervolgens mogelijk om beleidsaanbevelingen op te stellen om steden senior-vriendelijk te maken.

De doelgroep van dit onderzoek rond senior-vriendelijke steden zijn 65-plussers die in Groot-Gent wonen en thuis wonen. Dit onderzoek bestaat uit verschillende stappen. Ten eerste wordt het verplaatsingsgedrag en welzijn van 65-plussers in Gent in kaart gebracht aan de hand van een vragenlijst. We zijn voornamelijk geïnteresseerd hoe senioren zich voelen in hun leefomgeving en hoe ze hun dagdagelijkse verplaatsingen ervaren.

Op basis van deze resultaten willen we in de volgende stap in dialoog gaan met senioren in Gent aan de hand van diepte-interviews. Tijdens deze interviews wordt verder ingegaan op knelpunten dat ze ervaren in hun leefomgeving en hoe deze aangepakt kunnen worden.

Verder worden de complexe interacties tussen de leefomgeving, het verplaatsingsgedrag en het welzijn van oudere volwassen gemodelleerd aan de hand van multi-agent simulaties. In dit model kunnen aanpassingen gedaan worden aan de leefomgeving aan de hand van simulaties. Op deze manier kan bepaald worden hoe het verplaatsingsgedrag en het welzijn van senioren verandert bij mogelijke wijzigingen in hun omgeving.

Tot slot willen we gerichte beleidsaanbevelingen opstellen zodat steden niet enkel plaatsen zijn waar iedereen oud kán worden, maar ook plaatsen waar iedereen oud wíl worden.

Dit onderzoek kadert in het doctoraatsonderzoek van Caroline Beckers. Caroline is verbonden aan de Vakgroep Geografie (UGent). Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO.3F0.2022.0006.01) (volledige titel = “Interventions in the built and social environment improving elderly’s wellbeing in an activity-travel context”).

Betrokken onderzoekers