Greet Cardon

Greet Cardon

Promotor en stuurgroeplid van GRAY. Haar onderzoeksteam richt zich voornamelijk op beter begrijpen en verbeteren van het beweeg- en zitgedrag van verschillende doelgroepen. Haar onderzoeksgroep heeft een sterke onderzoekslijn uitgebouwd rond gezondheidspromotie bij ouderen. Zo wordt onder andere onderzocht hoe beweging optimaal kan ingezet en gepromoot worden om zowel lichamelijke als cognitieve achteruitgang tegen te gaan.

Bekijk publicaties Neem contact op

Meer info

Loopbaan: Greet Cardon heeft een master diploma in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen en in de Motorische revalidatie en Kinesitherapie. Zij doctoreerde in 2001 en is momenteel Gewoon Hoogleraar en Vakgroepvoorzitter aan de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van Universiteit Gent.

Onderzoeksgroep: Zij leidt de onderzoeksgroep “Fysieke activiteit en Gezondheid,” samen met Delfien Van Dyck. De onderzoeksgroep is één van de meest toonaangevende onderzoeksgroepen in het domein van Fysieke activiteit in Europa. De onderzoeksgroep heeft een track record van meer dan 500 wetenschappelijke publicaties rond uiteenlopende topics binnen fysieke activiteit (determinanten van fysieke activiteit en sedentair gedrag, meten van deze gedragingen, ontwikkeling, effectmeting en implementatie van interventies ter promotie van meer beweging en minder zitten) in uiteenlopende doelgroepen.

Binnen de onderzoeksgroep lopen meerdere onderzoekslijnen, die specifiek focussen op gezond verouderen. Hierbij wordt onder meer onderzocht hoe beweging optimaal kan ingezet en gepromoot worden om cognitieve achteruitgang tegen te gaan. Tevens wordt nagegaan hoe langdurig zitten bij ouderen kan verminderd worden en hoe een leeftijdsvriendelijke omgeving kan bijdragen tot gezond verouderen.

De onderzoeksgroep heeft een zeer ruim internationaal netwerk en is betrokken bij meerdere Europese projecten (bvb DEDIPAC, ToyBox, Spotlight, Feel4Diabetes, Smartlife (Horizon 2020), COST DE-PASS, ETN CASCADE). Bovendien werkt ze nauw samen met verschillende stakeholders en heeft ruime expertise in implementatieonderzoek, participatief onderzoek en burgerwetenschap, om optimale valorisatie en impact te creëren.

Belangrijkste bekroningen of benoemingen

2020 “Highly cited researcher “
2020 Lid van het FWO review college
2019 Expert voor de “WHO Guidelines Development group”: “Guidelines on physical activity and sedentary behaviour in youth, adults and older adults”
2019-2020 Francqui-chair te UCLouvain
Sinds 2016 Fellow van de “International Society of Behavioural Nutrition and Physical Activity “
2013-2015 President-elect, president en past president van de “International Society of Behavioural Nutrition and Physical Activity” (via verkiezingen)

Meer info:

Website van de onderzoeksgroep
Video voorstelling Onderzoeksgroep