Multimorbiditeit en atriale fibrillatie

Multimorbiditeit en atriale fibrillatie

Multimorbiditeit is een veel voorkomende aandoening op oudere leeftijd en kan de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen aanzienlijk beïnvloeden en de behandeling moeilijker maken. In de huidige zorg heerst nog steeds een ziekte specifieke benadering met gefragmenteerde zorgsystemen ondanks multimorbiditeit die een heterogeen spectrum van ziektecombinaties vertegenwoordigt. Een nieuwe benadering ondersteunt door het AFFIRMO-project, is om te focussen op clusters van aandoeningen waarbij atriale fibrillatie (AF) één van de chronische aandoeningen vertegenwoordigt. De aanpak van AF in de context van multimorbiditeit kan op grotere schaal een meerwaarde betekenen, met een holistische benadering om de behandeling van oudere patiënten met AF te optimaliseren rekening houden met de verschillende aspecten van de gezondheid van personen, waaronder multimorbiditeit, polyfarmacie, persoonlijke voorkeuren en sociale context.

Ten eerste, wenst het project verschillende clusters van multimorbiditeit bij oudere patiënten met AF te identificeren.

Ten tweede, wenst AFFIRMO de noden van patiënten, zorgverleners en gezondheidswerkers voor de uitgebreide behandeling van multimorbiditeit inclusief AF in kaart te brengen, en manieren te onderzoeken om zorg en zelfmanagement te optimaliseren.

Ten derde, zal AFFIRMO een patiëntgerichte benadering bij oudere multimorbide patiënten met AF in de klinische praktijk ontwikkelen, implementeren en de effectiviteit ervan testen. Met dit project wensen we een aangepaste zorgtraject bij oudere patiënten met multimorbiditeit te implementeren en te promoten. Een specifiek doel zal zijn om een interoperabel kader te ontwikkelen dat de toepassing van het gepersonaliseerde zorgpad kan faciliteren, dat het continuüm maakt tussen eerste en tweede lijn, met actieve betrokkenheid van patiënten bij gedeelde besluitvorming. Een bijkomende doel is om een model te ontwikkelen m.b.t. de impact van multimorbiditeit, inclusief AF, op de kosten van gezondheidszorg en de gezondheidseconomische voordelen van het voorgestelde geïntegreerd zorgtraject.

Ten slotte zouden subgroep analyses verschillen in uitkomsten in relatie tot geslacht en sociale ongelijkheden beoordelen.

Betrokken onderzoekers

Mirko Petrovic