Mirko Petrovic

Mirko Petrovic

Geriater verbonden aan het UZGent. Zijn onderzoek focust voornamelijk op het in kaart brengen van het patroon en de kwaliteit van het geneesmiddelengebruik bij oudere patiƫnten en patiƫnten die in woonzorgcentra verblijven.

Bekijk publicaties Neem contact op

Meer info

Opleiding: doctor in de geneeskunde 1983, specialisatie interne geneeskunde 1991, subspecialisatie geriatrie 1999, doctoraat medische wetenschappen 2002, getuigschrift klinische farmacologie in 2004.

Loopbaan aan de UGent: 2004-2008: docent, 2008-2012: hoofddocent, 2012- 2020: hoogleraar, 2020- gewoon hoogleraar bij de Vakgroep Inwendige Ziekten en Pediatrie, sectie Geriatrie (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen), leider van de onderzoekseenheid ā€œKwaliteit van geneesmiddelengebruik bij ouderen '. Vakgroepvoorzitter Inwendige Ziekten en Pediatrie sinds 2018.

De belangrijkste doelstellingen van zijn onderzoekslijn zijn: het in kaart brengen van het patroon en de kwaliteit van het geneesmiddelengebruik bij oudere patiĆ«nten en patiĆ«nten die in woonzorgcentra verblijven; het beoordelen van de kwaliteit van het voorschrijven en het inschatten in hoeverre de voorschriften op de werkelijke medische noden afgestemd zijn; het beoordelen in hoeverre de organisatie van een instelling de relatie tussen geneesmiddelengebruik en medische noden beĆÆnvloedt; het gebruiken van voorschrijfindicatoren om het voorschrijven te identificeren dat niet in lijn is met nationale en internationale richtlijnen en het bijdragen aan de organisatie en implementatie van een beter voorschrijfbeleid bij ouderen. Zijn wetenschappelijke staat van dienst illustreert uitgebreide ervaring met zowel het uitvoeren van epidemiologische studies als klinische trials.

Bibliometrische analyse van CV: Mirko Petrovic is auteur van 23 boekhoofdstukken, 302 peer-reviewed publicaties (waarvan 200 A1), coauteur en co-redacteur van boeken, begeleider van 41 masterproeven en 9 doctoraatsproefschriften (waarvan 7 verdedigd). Zijn h-index in de WOS is 61. Zijn werk is 127 keer gepresenteerd op internationale en 201 keer en op nationale congressen en conferenties.

Te volgen via LinkedIn en Twitter