Media en technologiegebruik - Digimeter

Media en technologiegebruik - Digimeter

Sinds 2009 brengt de jaarlijkse imec.digimeter het media- en technologiegebruik in Vlaanderen in kaart. Wat hebben we, wat doen we ermee en hoe voelen we ons daarbij? Voor de groep 65-plussers lijken de resultaten overwegend positief te evolueren. Ongeacht de leeftijd toont een meerderheid van de Vlamingen interesse voor digitale technologieën en vinden ze het gebruik van die toepassingen ook leuk en handig om het leven makkelijker en comfortabel te maken. Toch hebben berichten over cyberaanvallen, privacy-inbreuken en fake news duidelijk een impact op onze houding ten opzichte van digitale technologie. Benieuwd naar de volledige resultaten? KLIK HIER.

Doe mee

Laat ons jullie interesses, zorgen en noden weten! Doe mee via deze link.


Betrokken onderzoekers:

Lieven De Marez