Geert Crombez

Geert Crombez

Geert Crombez is hoogleraar gezondheidspsychologie en een internationaal erkend expert in de psychologie van pijn- en gedragsveranderingstheorieën. Innovatieve benaderingen voor gezondheidsbevordering uiten zich in zijn interdisciplinaire aanpak omtrent eHealth en mHealth onderzoek. Lid van de stuurgroep van GRAY.

Bekijk publicaties Neem contact op

Meer info

Loopbaan
Geert Crombez heeft een master diploma in de Klinische psychologie. Hij doctoreerde in 1994 en is momenteel Gewoon Hoogleraar aan de Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent.

Onderzoeksgroep
Geert Crombez is lid van “The Ghent Health Psychology lab” (GHPLab). Het GHPLab ontwikkelt innovatief basis- en translationeel onderzoek in het domein van de gezondheidspsychologie, in het bijzonder bevordering van gezonde levensstijl en het omgaan met chronische somatische klachten (pijn, vermoeidheid) in diverse populaties (kinderen, volwassenen, ouderen). Hierin staat een theorie-gebaseerde en evidentie-gebaseerde benadering van preventie en behandeling centraal.

Geert Crombez is hoogleraar gezondheidspsychologie en een expert in de psychologie van pijn en gedragsveranderingstheorieën. Hij verrichtte baanbrekend werk over de (foutieve) overtuigingen mbt chronische lage rugpijn en het effect daarvan op vermijding. Hij is één van de grondleggers van het vrees-vermijdingsmodel van chronische pijn. Geert Crombez heeft ruime ervaring met experimenteel labonderzoek en breidt deze expertise uit naar experimenteel onderzoek in de reeële wereld.

  • Ten eerste is er uitgebreide ervaring met dagboekonderzoek en het meten van ervaringen in het dagelijks leven.
  • Ten tweede heeft het team uitgebreide ervaring met gedragsverandering in het kader van gezondheidsbevordering.
  • Ten derde heeft het team sterk geïnvesteerd in eHealth en mHealth onderzoek, voornamelijk in samenwerking met de onderzoeksgroep "Physical Activity and Health". Dit heeft geleid tot innovatieve benaderingen voor gezondheidsbevordering.

Geert Crombez is een pleitbezorgen van interdisciplinair onderzoek. Naast actief betrokken te zijn bij GRAY, zetelt hij ook in de stuurgroep van Delta “Digitale innovatie voor mens en samenleving” (mbt eHealth en mHealth) en in de stuurgroep van Psync (Samenwerken voor een mentale gezondheid).

Website
Meer info op de website van het Ghent Health Psychology Lab.