Ons brein fit houden. Wat is de rol van bewegen, slaap en mentaal welzijn?

Ons brein fit houden. Wat is de rol van bewegen, slaap en mentaal welzijn?

Ons brein zo lang mogelijk fit houden.

Een actieve levensstijl gaat samen met een langer behoud van het optimaal cognitief functioneren bij ouderen. De manier waarop fysieke activiteit het cognitief functioneren van ouderen beschermt is echter nog onduidelijk. Vaak wordt aangehaald dat een goede slaap en een verbeterd mentaal welzijn het effect kunnen beïnvloeden. Huidig empirisch onderzoek hieromtrent is echter schaars. Bovendien zijn er een aantal methodologische problemen waar tot nog toe weinig aandacht aan werd besteed, namelijk het ontbreken van causale analyses, het gebrek aan aandacht voor effecten binnen personen op dagniveau en het gebrek aan onderzoek binnen de authentieke context van ouderen.

Het doel van dit project is om, met behulp van gesofisticeerde statistische methoden en door het verzamelen van kwaliteitsvolle data op dagniveau, te onderzoeken of fysieke activiteit het cognitief functioneren bij ouderen positief beïnvloedt via een verbeterde slaap en een verbeterd mentaal welzijn.

De eerste fase van het project bestaat uit het onderzoeken van de causale structuur tussen fysieke activiteit, cognitie, slaap en mentaal welzijn. In de tweede fase zullen de directe en indirecte paden tussen fysieke activiteit en het cognitief functioneren gekwantificeerd worden.

Betrokken onderzoekers