Zitgedrag doorbreken

Zitgedrag doorbreken

De reductie van het zitgedrag bij 65-plussers

Vlaamse ouderen (65+) zitten, volgens een studie met accelerometers, meer dan 9,5 uur per dag stil. Dit is meer dan de gemiddelde persoon in iedere andere leeftijdsgroep. Bovendien blijkt de meerderheid van diezelfde ouderen, de norm voor fysieke activiteit niet te behalen. Hierdoor lopen ouderen een sterk verhoogd risico op negatieve gezondheidsuitkomsten zoals diabetes type 2, cardiovasculaire aandoeningen, en mortaliteit.

Om voorgaande risico’s te beperken, en gezond ouder worden te bevorderen, lopen er verschillende studies binnen de vakgroep Beweging –en Sportwetenschappen met als doel de reductie van het zitgedrag bij ouderen. In eerste instantie willen we de (dynamische) determinanten van het zitgedrag van ouderen in kaart brengen, door te kijken welke individuele, sociale, en omgevingsfactoren het zitgedrag beïnvloeden. Daarnaast willen we een mobiele gezondheidsinterventie (mHealth interventie) ontwikkelen op basis van de dual-process theorie. Bij de ontwikkeling van de mHealth interventie willen we bijzondere aandacht schenken aan de zogenaamde “push factoren” (vb. vibraties, notificaties, tekstberichten). Voorgaand onderzoek toont aan dat deze “push factoren” ouderen in staat stellen om zich bewust te worden van hun automatische zitgedrag. Ten slotte willen we de mHealth interventie ook evalueren. Tijdens de evaluatie willen we niet enkel nagaan of de mHealth interventie effectief is, maar willen we vooral ook onderzoeken welke componenten van de interventie voor wie werken, onder welke omstandigheden en op welke manier.

Betrokken onderzoekers