Delfien Van Dyck

Delfien Van Dyck

Vanuit de bewegingswetenschappen richt haar onderzoeksteam zich op het beweeg- en zitgedrag. Een sterke onderzoekslijn is ondertussen uitgebouwd rond gezond verouderen. Wat is een leeftijdsvriendelijke omgeving? Kan eHealth en mHealth gebruikt worden voor duurzame gedragsverandering? Welk effect heeft bewegen op ons brein?

Bekijk publicaties Neem contact op

Meer info

Loopbaan: Delfien Van Dyck heeft een master diploma en een doctoraat in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen. Zij doctoreerde in 2012 en is momenteel Hoofddocent aan de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van Universiteit Gent.

Onderzoeksgroep: Samen met Greet Cardon leidt ze de onderzoeksgroep “Fysieke activiteit en Gezondheid,”. De onderzoeksgroep is één van de meest toonaangevende onderzoeksgroepen in het domein van Fysieke activiteit in Europa. De onderzoeksgroep heeft een track record van meer dan 500 wetenschappelijke publicaties rond uiteenlopende topics binnen fysieke activiteit en sedentair gedrag (determinanten, meten van deze gedragingen, ontwikkeling, effectmeting en implementatie van interventies ter promotie van meer beweging en minder zitten) in uiteenlopende doelgroepen.

Binnen de onderzoeksgroep lopen meerdere onderzoekslijnen, die specifiek focussen op gezond verouderen. Hierbij wordt onder meer onderzocht hoe beweging optimaal kan ingezet en gepromoot worden om cognitieve achteruitgang tegen te gaan. Tevens wordt nagegaan hoe langdurig zitten bij ouderen kan verminderd worden en hoe een leeftijdsvriendelijke omgeving kan bijdragen tot gezond verouderen. Ten slotte wordt ook gefocust op het gebruik van eHealth en mHealth als kanalen voor het aanbieden van theorie-gebaseerde interventies ter promotie van fysieke activiteit en ter vermindering van zittend gedrag bij ouderen.

De onderzoeksgroep heeft een zeer ruim internationaal netwerk en is betrokken bij meerdere Europese projecten (bvb DEDIPAC, ToyBox, Spotlight, Feel4Diabetes, Smartlife (Horizon 2020), COST DE-PASS, ETN CASCADE). Bovendien werkt ze nauw samen met verschillende stakeholders en heeft ruime expertise in implementatieonderzoek, participatief onderzoek en burgerwetenschap, om optimale valorisatie en impact te creëren.


Sociale media