Veroudering en cognitie

Veroudering en cognitie

Effecten van veroudering op het neurocognitief functioneren

Het is algemeen geweten dat we met het ouder worden geleidelijk aan een afname ondervinden in de capaciteit van onze cognitieve vermogens. Vele processen verlopen trager en minder efficiënt.

Beter inzicht in de specifieke aspecten van cognitieve veroudering laat toe om er beter op te kunnen inspelen. Door fysiek en cognitief actief te zijn kan deze achteruitgang vertraagd worden. We richten ons op het ontwikkelen van cognitieve taken die toelaten om op een specifiek en doelgerichte manier iemands cognitief functioneren in kaart te brengen. Die taken kunnen ook gebruikt worden om specifieke trainingsprogramma’s op te stellen die erop gericht zijn de verouderingsprocessen te vertragen. Ook het gebruik van neurowetenschappelijke methoden kunnen ons helpen om ons inzicht te vergroten.

Op dit moment richten we onze aandacht voornamelijk op het werkgeheugen, executieve functies en aandacht. Specifiek onderzoeken we de volgende zaken:

  • De mate waarin cognitieve belasting, zoals bij ‘dual tasking’, onze aandacht verstoort. Uit onderzoek bij jongeren blijkt dat bij cognitieve belasting ruimtelijke aandacht naar rechts getrokken wordt met als gevolg dat stimuli links minder goed opgemerkt worden. Dit brengt uiteraard veiligheidsrisico’s met zich mee (denk maar aan verkeerssituaties). Op basis van de verminderde cognitieve capaciteit kunnen we verwachten dat dit fenomeen zich bij ouderen uitvergroot.
  • Voor het denken en uitvoeren van cognitieve taken zijn vaak verschillende strategieën mogelijk. Globaal kan hier een onderscheid gemaakt worden tussen verbale strategieën en strategieën die berusten op visueel-ruimtelijke verbeelding. We onderzoeken in welke mate jongeren en ouderen dezelfde strategieën gebruiken en stellen ons ook de vraag of ouderen even flexibel als jongeren kunnen omspringen met het beschikbare strategierepertoire.

Doe mee! Voor dit onderzoek zijn we steeds op zoek naar proefpersonen. Ben je geïnteresseerd om mee te doen? Maakt niet uit als jongere of als oudere! Stuur ons een mailtje (gray@ugent.be) voor meer info.


Betrokken onderzoekers:

Wim Fias