Wim Fias

Wim Fias

Zijn onderzoeksgroep concentreert zich op de vraag hoe cognitieve functies (zoals geheugen, gedragscontrole, denken en redeneren) werken en ingebed zijn in de hersenen. Hierbij richten we ons op alle leeftijden, gaande van kinderen, over jongvolwassenen, tot ouderen. We gebruiken een heel scala van experimentele onderzoeksmethoden die gedragsmaten en neurale processen in kaart brengen.

Bekijk publicaties Neem contact op

Meer info

Wim Fias is hoogleraar Experimentele Psychologie aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij is hoofd van de vakgroep Experimentele Psychologie. Hij is bestuurslid van het Ghent Insitute for Functional and Metabolic Imaging (GIFMI) en het Center for Cognitive Neuroscience (CCN). Hij werkt samen met onderzoekers in verschillende disciplines in binnen- en buitenland.

De onderzoeksgroep legt zich toe op onderzoek naar de onderliggende mechanismen van cognitieve functies (werkgeheugen, geheugen, ruimtelijk denken, wiskundig denken, en cognitieve controle in het bijzonder), hoe die ingebed zijn in de hersenen, en hoe die op jonge leeftijd tot ontwikkeling komen en op oudere leeftijd achteruit gaan.

Het onderzoek wordt gekenmerkt door een interdisciplinaire gerichtheid waarbij bevindingen uit de gedragswetenschappen en neurowetenschappen bij mekaar worden gebracht. Hierbij worden experimentele mehtoden gehanteerd waarbij het effect van experimentele manipulaties bekeken wordt aan de hand van gedragsmaten (zoals reactiesnelheid en accuraatheid), fysiologische maten (zoals oogbewegingen en pupildilatatie) en neurale maten die elektrofysiologische hersenactiviteit weerspiegelen (EEG en MEG) of metabolische correlaten van lokale hersenactiviteit in kaart brengen (fMRI).

Onze expertise op gebied van experimenteel design en meten van cognitieve en neurale processen stellen we graag ter beschikking. Hiervoor kan je me contacteren via wim.fias@ugent.be.