Leeftijdsvriendelijke parken

Leeftijdsvriendelijke parken

Openbare parken moedigen aan tot beweging, ontspanning en sociaal contact. Hierdoor kunnen parken een belangrijke rol spelen bij het actief en gezond ouder worden. Helaas blijkt uit onderzoek dat slechts een klein aandeel van de oudere volwassenen op regelmatige basis een park bezoekt.

Binnen het project ‚ÄėLeeftijdsvriendelijke parken‚Äô wordt nagegaan hoe openbare parken aan de noden en wensen van ouderen volwassenen kunnen worden aangepast. Aan de hand van innovatieve onderzoeksmethoden en een nauwe samenwerking met de doelgroep wordt het belang van individuele parkkenmerken (bv. aanwezigheid van zitbanken of fitnesstoestellen) voor parkbezoek door ouderen in kaart gebracht. Zo werd er een website ontwikkeld waarop ouderen hun favoriete Gentse park op een interactieve kaart kunnen aanduiden en het belang van de daar aanwezige parkkenmerken kunnen doorgeven. Daarnaast wordt er ook gewerkt met Virtual Reality. Oudere volwassenen zullen uitgenodigd worden om virtueel rond te wandelen in een park waarin bepaalde parkkenmerken worden toegevoegd of weggelaten. Hierdoor wordt het mogelijk om het (relatieve) belang van individuele parkkenmerken voor oudere parkbezoekers te bepalen.

De resultaten van dit project zullen van belang zijn bij de herinrichting van huidige openbare parken. Vanuit wetenschappelijk oogpunt wensen we met dit project meer zicht te krijgen op het belang van individuele parkkenmerken voor oudere volwassenen. Daarnaast wensen we de meerwaarde van Virtual Reality ten opzichte van traditionele methoden (bv. het aanbieden van gemanipuleerde foto’s) te onderzoeken.

Betrokken onderzoekers