Gedragsverandering 'MijnActiePlan'

Gedragsverandering 'MijnActiePlan'

De website en app van ‘MijnActiePlan’ helpt mensen op weg om meer te bewegen en minder te zitten.

Omwille van de vele gezondheidsvoordelen, ook voor oudere volwassenen, willen mensen graag meer bewegen of willen ze hun zitgedrag doorheen de dag verminderen. Velen hebben dus wel de intentie om hun gedrag te veranderen, maar effectief actie ondernemen om meer te bewegen of minder te zitten is vaak moeilijker. Dit wordt ook wel de intentie-gedragskloof genoemd.

Om de intentie-gedragskloof te overbruggen, werd de wetenschappelijk onderbouwde website en app ‘MijnActiePlan’ ontwikkeld als onderzoekstool. Het doel van ‘MijnActiePlan’ is om mensen op een haalbare manier meer in beweging te krijgen, hen minder te laten zitten én dit ook vol te houden. Via ‘MijnActiePlan’ kunnen gebruikers zelf hun doel kiezen (meer bewegen, minder zitten of zitten onderbreken), maken ze hiervoor specifieke plannen (wat, waar en wanneer) en denken ze na over mogelijke hindernissen en bijhorende oplossingen. Tot slot biedt de onderzoekstool ook een wekelijkse planner aan om het gedrag nauwgezet bij te houden. Verder krijgen gebruikers nog heel wat andere tips & tricks om effectief aan de slag te gaan.

‘MijnActieplan’ werd bij verschillende doelgroepen getest (gezonde volwassenen, patiënten met diabetes type 2, oudere volwassenen). Deze studies toonden aan dat ‘MijnActiePlan’ effectief was om mensen te ondersteunen om hun gedrag te veranderen. Intussen werd het programma verder aangepast en in een nieuw jasje gestoken door het Vlaams Instituut Gezond Leven. Op mijn.gezondleven.be kunnen mensen testen hoeveel ze nu al bewegen en hoeveel ze zitten, vervolgens kunnen ze een persoonlijk plan opstellen om zelf aan de slag te gaan op weekbasis.

Op dit moment loopt er een studie bij 65+'ers

'MyDayPlan' is een verdere doorontwikkeling van MijnActiePlan, waarbij niet meer op weekbasis gewerkt wordt, maar op dagbasis plannen gemaakt en opgevolgd kunnen worden. Het programma heeft net als MijnActiePlan als doel om deelnemers te motiveren om meer te bewegen, en wordt nu bij 65-plussers getest of het eenzelfde positieve impact heeft. MyDayPlan bestaat uit een smartphone-app in combinatie met een bewegingsmeter waarmee je dagelijks beweegdoelen kan opstellen en opvolgen.

Betrokken onderzoekers