Marie-Anne Vanderhasselt

Marie-Anne Vanderhasselt

Met haar onderzoeksexpertise op het gebied van stress, cognitie en emotie draagt Marie-Anne Vanderhasselt bij aan de ambitie van GRAY om gezond verouderen te begrijpen en bevorderen. Meer specifiek onderzoekt ze de complexe interacties tussen brein en lichaam bij stress, past deze toe op het ervaren van emoties (zoals gevoelens van spijt) en beslissingsprocessen, en traint ze cognitieve processen gerelateerd aan de voorste hersendelen om mentaal welzijn bij depressieve ouderen te verbeteren.

Bekijk publicaties Neem contact op

Meer info

Marie-Anne Vanderhasselt is een hoofddocent aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Ze staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep 'Ghent Experimental Psychiatry', die zich op een interdisciplinaire wijze richt op het onderzoeken van stressreactiviteit en emotieregulatie. Binnen deze onderzoeksgroep werken experts met diverse achtergronden samen, waaronder psychologen, artsen, ingenieurs, dierenartsen en biologen, om een diepgaand begrip te verkrijgen van mentaal welzijn.

De onderzoeksgroep bestudeerd de biologische, psychologische en omgevingsfactoren die van invloed zijn op het begrijpen van mentaal welzijn. De studies gebeuren zowel gezonde proefpersonen als psychiatrische patiënten. Daarnaast worden neurobiologische en levensstijl interventies geïdentificeerd om de gezondheid en het welzijn van volwassenen en ouderen te bevorderen.

Marie-Anne Vanderhasselt maakt in haar onderzoek gebruik van geavanceerde hersenbeeldvormingstechnieken zoals EEG en fMRI. Daarnaast heeft ze neuromodulatiemethoden toegepast, zoals tDCS, rTMS, TBS en tVNS, en psychofysiologische metingen verricht, waaronder het volgen van de pupilgrootte, oogbewegingen, huidgeleiding, cortisolniveaus, hartslag, ademhaling en bloeddruk. Deze technieken geven inzicht in de interactie tussen brein en lichaam bij het omgaan met stress en emoties.

Een essentieel aspect van Marie-Anne Vanderhasselt haar werk is de vertaling van fundamentele onderzoeksresultaten naar de klinische praktijk. Ze is bijvoorbeeld verbonden aan een ZonMW-doelmatigheidsfonds, waar ze een gerandomiseerde klinische trial (RCT) uitvoert bij depressieve ouderen in samenwerking met onderzoekers van de Radboud Universiteit. Momenteel onderzoekt ze ook, in samenwerking met onderzoekers van het 'Psychopathology and Affective Neuroscience Lab', de samenhang tussen piekeren en gevoelens van spijt bij ouderen.