Ann Van Hecke

Ann Van Hecke

Ann is verpleegkundige, Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde en doctor in de Sociale Gezondheidswetenschappen.

Binnen het Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde (UGent) doet zij onderzoek naar o.a. de interprofessionele zorgrelatie, patiëntenparticipatie (en link met patiëntveiligheid), zelfmanagement in zorg voor chronisch zieken, huidzorg, het inzetten van verpleegkundige expertfuncties in de zorg, dit in verschillende settings (bv. eerstelijnszorg, ziekenhuizen) en bij verschillende patiëntenpopulaties (bv. mensen met psychische kwetsbaarheid, patiënten met kanker, ouderen). Aan de hand van interventie- en implementatiestudies, ontwikkeling van tools en instrumenten is het ons doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg.

Bekijk publicaties Neem contact op