Patrick Segers

Patrick Segers

Met mijn team onderzoeken we (onder andere) hoe veroudering leidt tot veranderingen in de mechanische eigenschappen van de grote lichaamsslagader (aorta), en welke gevolgen deze verstijving van slagaders heeft voor het hart en andere orgaansystemen. We gebruiken daarvoor zowel computermodellen als gegevens gemeten in mensen en grote en kleine proefdieren.

Bekijk publicaties Neem contact op

Meer info

Na in 1991 te zijn afgestudeerd als burgerlijk bouwkundig ingenieur aan de Universiteit Gent, ben ik in 1993 gestart als doctoraatsonderzoeker aan de Universiteit Gent, wat in 1997 resulteerde in een doctoraatsproefschrift “Biomechanische modellering van het arterieel systeem voor de niet-invasieve bepaling van de arteriële compliantie”. In dat werk ontwikkelde ik zowel een experimenteel model van het cardiovasculair systeem (nog steeds beschikbaar in mijn laboratorium) als computermodellen voor de simulatie van de voorplanting van druk- en debietgolven doorheen het cardiovasculair systeem. Na onder andere een postdoc aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een postdoctoraal FWO mandaat aan de Universiteit Gent ben in 2003 als BOF-ZAP gestart als professor aan de Universiteit Gent in het vakgebied “Cardiovasculaire Biomechanica”.

Mijn onderzoek omvat onder andere het modelleren en simuleren van de hemodynamica en mechanica van het cardiovasculaire systeem, met als bedoeling nieuwe methodes te ontwikkelen voor een nauwkeurige, kwantitatieve analyse van het cardiovasculair systeem (arteriële stijfheid; analyse van arteriële bloeddruk en golfreflecties). Deze methodes, vaak gebaseerd op een integratie van (complexe) computermodellen, fysiologische signalen en medische beeldvorming, worden toegepast bij de mens en op grote en kleine proefdieren (zebravis, muismodellen, grote proefdieren). Voorbeelden van projecten waarop we werken zijn bijvoorbeeld de studie van de impact van bindweefselaandoeningen op de mechanische eigenschappen van het cardiovasculair systeem, de pathofysiologie van aortadissecties en aneurysmata. Ik ben tevens nauw betrokken bij de Asklepios studie, een grote longitudinale bevolkingsstudie omtrent cardiovasculaire veroudering. Naast het cardiovasculair systeem bestuderen we ook de bio(vloeistof) mechanica in andere systemen, zoals bvb. het lymfevatensysteem (oedeemvorming) of de circulatie van cerebrospinaal vocht in de hersenen en ruggenmerg.

Sinds 2007 sta ik aan het hoofd van bioMMeda (“Biovloeistof-, weefsel- en vaste stofmechanica voor medische toepassingen”), een onderzoeksentiteit binnen het Institute for Biomedical Engineering and Technology (IBiTech). Ik ben (co-)auteur van een 400-tal publicaties in zowel (biomedische) technische tijdschriften als cardiovasculaire fysiologie en klinische tijdschriften. In ben tevens voorzitter van de opleidingscommissie BSc/MSc in Biomedical Engineering (burgerlijk biomedisch ingenieur).