Matthieu Lenoir

Matthieu Lenoir

Onderzoek naar determinanten en ontwikkeling van motorische competentie. Specifieker ligt de focus op a) de motorische ontwikkeling van jonge kinderen tot adolescenten, b) motorische profielen van jonge elite sporters in het kader van talentidentificatie, en c) de rol van sensorische (in hoofdzaak visuele) informatie in bewegingscontrole tijdens dagelijkse en sportieve activiteiten, zoals deelname aan het verkeer als fietser.

Bekijk publicaties Neem contact op

Meer info

Na de opleiding Lichamelijke Opvoeding, een doctoraatstraject en een korte postdoc periode aan de huidige Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen van de Universiteit Gent, startte ik als docent in diezelfde vakgroep in 1999. Daar kreeg ik de kans om een onderzoeksgroep ‘Motorische Controle’ uit te bouwen. Ik werk momenteel als gewoon hoogleraar aan de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, met lesopdrachten in de opleidingen Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, en Logopedie/Audiologie. In de wetenschappelijke community ben ik founding partner van het International Consortium on Motor Development Research (°2015), Section Editor van Human Movement Science (A1), en Associate Editor van Journal of Motor Learning and Development (A2). De onderzoeksgroep die ik samen met collega Frederik Deconinck leid leverde tot 2020 een kleine 200 A1 publicaties en een 30-tal doctoraten af.

Onderzoeksmatig staat het begrijpen van de menselijke bewegingscontrole centraal, en de daarmee samenhangende ambitie om vanuit dat onderzoek ook maatschappelijk relevante vertalingen te maken is de constante in onze groep.
Een eerste groot project was de ontwikkeling van het Vlaams Sport Kompas (VSK), een oriëntatietool om jonge kinderen en hun ouders te helpen in hun sportkeuze, vanuit de overtuiging dat sportparticipatie een stimulans is voor een fysiek actieve levensstijl met de bijhorende gezondheidsvoordelen. Een database met antropometrische, fysieke, en motorische kenmerken van jonge sporters en niet-sporters vormde hiervoor de basis. Het VSK is nu autonoom ondergebracht in de vzw Sportamundi. In 2012 volgde een grootschalige interventiestudie die erop gericht was een bewegingsprogramma op te maken voor de harmonieuze ontwikkeling van de motoriek van kinderen tussen 3 en 8 jaar, eerder dan te focussen op een louter sportspecifiek trainingstraject. Het ‘product’, Multimove genaamd, is nu opgenomen in het cursusaanbod van de vlaamse Trainingsschool van Sport Vlaanderen, en heeft een plaats in alle opleidingsinstituten LO en Bewegingswetenschappen in Vlaanderen.

De ontwikkeling van de technologie voor oogbewegingsregistratie (‘eye-tracking’ op basis van IR corneale reflectie) stelde ons in staat de sensorische kant van een goede motoriek beter te begrijpen, en dan vooral de manier waarop we visuele informatie verzamelen en integreren in menselijk bewegen. Ook hier staat naast het fundamentele begrip de mogelijke return naar de maatschappij centraal. Onderzoek in de context van sport of verkeersveilig gedrag van fietsers zijn pijlers waarop bijvoorbeeld de ‘Hazard Perception Test’ voor jonge fietsers werd ontwikkeld, en nu wordt vertaald naar een educatief, game-like, pakket om kinderen op een veilige manier alert te maken voor mogelijke gevaren in het verkeer.

Vanuit deze expertise zien we heel veel potentieel naar maatschappelijk relevant onderzoek binnen GRAY, meer bepaald het luik van de evolutie van de motoriek bij oudere personen, en een veilig fietsgedrag. So call us (matthieu.lenoir@ugent.be) for a) evaluation of motor skills in elderly (field tests, lab tests, evaluation of executive functions, questionnaires) and b) eye-tracking methodology related to movement quality.