Benedicte Deforche

Benedicte Deforche

Benedicte Deforche wordt zowel nationaal als internationaal erkend voor haar expertise in determinanten van gezondheidsgedrag en het ontwikkelen van theorie- en evidence-based gezondheidsbevorderende interventies. Binnen haar onderzoek vertrekt ze vanuit een holistische kijk op gezondheid met aandacht voor zowel de fysieke, cognitieve, mentale als sociale gezondheid en focust ze voornamelijk op de thema’s actief transport, beweging, slaap, sedentair gedrag, voeding, alcoholgebruik en sociale ongelijkheid in gezondheid.

Haar onderzoek bij ouderen focust hoofdzakelijk op de invloed van de fysieke omgeving (bv buurt- en parkkenmerken) en sociale omgeving (bv kleinkinderen) op de fysieke activiteit en gezondheid van oudere volwassenen.

Bekijk publicaties Neem contact op

Meer info

Benedicte Deforche is lid van de algemene vergadering en de raad van bestuur van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Ze is tevens lid van de adviesraad van Eetexpert vzw, voorzitter van de preventiecommissie van Kom op tegen Kanker en lid van de Commissie ‘Onderwijs en Samenleving’ van de Vlaamse Onderwijsraad. Daarnaast is ze Fellow van de ‘International Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity’.

Benedicte Deforche wordt zowel nationaal als internationaal erkend voor haar expertise in determinanten van gezondheidsgedrag en het ontwikkelen van theorie- en evidence-based gezondheidsbevorderende interventies. Binnen haar onderzoek vertrekt ze vanuit een holistische kijk op gezondheid met aandacht voor zowel de fysieke, cognitieve, mentale als sociale gezondheid en focust ze voornamelijk op de thema’s actief transport, beweging, slaap, sedentair gedrag, voeding, alcoholgebruik en sociale ongelijkheid in gezondheid.

Haar onderzoek bij ouderen focust hoofdzakelijk op de invloed van de fysieke omgeving (bv buurt- en parkkenmerken) en sociale omgeving (bv kleinkinderen) op de fysieke activiteit en gezondheid van oudere volwassenen.

Te volgen op Twitter