Dirk Cambier

Dirk Cambier

Vanuit de Revalidatiewetenschappen focust zijn onderzoek op de functionele en mobiliteitsgeoriƫnteerde performantie bij oudere personen, verstoorde balans en looppatronen, valpartijen en spiertonusgerelateerde veranderingen.

Bekijk publicaties Neem contact op

Meer info

Dirk Cambier is kinesitherapeut en voltijds hoogleraar aan de Universiteit Gent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Vakgroep Revalidatiewetenschappen. Vakgebied: Neurogeriatrische revalidatie. Vanuit dit domein superviseerde hij 10 verdedigde doctoraten, begeleidde meer dan 200 masterproeven en is auteur van 120 A1-artikels binnen het domein van de revalidatie. Centraal thema in zijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten is de functionele performantie van individuen met een chronisch zorgprofiel en oudere personen. Hij verwierf unieke onderzoeksfaciliteiten die een bijdrage aan dit centraal thema vormen zoals voor de evaluatie van de posturale controle, loop- en bewegingsanalyse [(Force plates: Balance Master, Gymplate, AMTI-force plate and accelerometer hard- and software (APDM Wearable technologies and Dynaport), 3D-equipment (Motek DynStable), MyotonPro, elastography, EMG-systemen, Qualysis voor bewegingsanalyse, Biodex voor krachtsevaluatieā€¦]. Dirk realiseerde door eigen onderzoeksactiviteiten een brede visie op de beoordeling en behandeling van functionele en mobiliteitsgeoriĆ«nteerde performantie bij oudere personen, verstoorde balans en looppatronen, valpartijen en spiertonusgerelateerde veranderingen. Hij geeft cursussen en lezingen rond geriatrische kinesitherapie en is samen met Nederlands collegaā€™s auteur van het enige Nederlandstalig boek in dit domein (Geriatrie in de fysiotherapie en kinesitherapie).

Hij kan in dit consortium bijdragen in

  • Kennis en inzichten rond fysieke performantie, assessment en behandeling: oudere personen met co-morbiditeiten en kwetsbare personen.
  • Meetinstrumenten voor posturale controle en ganganalyses
  • Netwerken o.m. betrekking tot val- en fractuurpreventie, kinesitherapie, RIZIV, kwetsbaarheid.
  • Coƶrdinatie afstudeerrichting REVAKI bij (ver)ouderen

Te volgen via LinkedIn & Twitter