Bas Baccarne

Bas Baccarne

Als senior researcher & socio-technoloog bij imec-mict-UGent & design.nexus geeft Bas vorm aan de technologie van morgen door een unieke combinatie van sociaalwetenschappelijk onderzoek, innovatiemanagement en productontwikkeling. Dit omvat zowel design etnografie, cocreatie, prototyping als experiment. Daarbij hanteert Bas vaak een research through design methodologie en stelt hij inclusie en empowerment voorop.

Bekijk publicaties Neem contact op

Meer info

Loopbaan: Bas studeerde in 2012 af als Communicatiewetenschapper (Nieuwe Media & Maatschappij), maar kleurde al snel buiten de lijntjes. In zijn doctoraatsonderzoek (2019) verkende hij de kruisbestuiving tussen democratie, design, beleid, innovatiemanagement en webtechnologie. Hierbij deed Bas onder meer onderzoek naar cocreatie, participatieongelijkheden, stedelijke proeftuinen, hackathons en crowdsourcing. Daarna stak Bas opnieuw een brug over en werd doctor-assistent aan de opleiding industrieel ingenieur: industrieel ontwerpen (UGent, Campus Kortrijk), waar hij focust op ontwerpmethodologie, interactive prototyping, interaction design & inclusive design.

Aan de ene kant belichaamt Bas dus het menselijke aspect in de ingenieursopleiding. Dit omvat onder meer user-centered design, ergonomie, ontwerpmethodologie, usability, user experience onderzoek, en design of experiments. In deze context heeft Bas ook een grote voorliefde voor onderwijsinnovatie (vb. via het ENLIGHT BIP AI for everyone, Samsung Solve for Tomorrow, User Innovation Toolbox) en is Bas ook altijd op zoek naar interessante partnerschappen voor challenge-based education. Daarnaast ondersteunt Bas, als DO! talent scout, ook diverse initiatieven rond student-ondernemerschap.

Onderzoeksgroep: Als onderzoeker is Bas verbonden aan zowel onderzoeksgroep MICT als onderzoeksgroep design.nexus en lid van IDC GRAY en IDC Delta. Zijn onderzoek focust op het opzetten van omgevingen waarin kennis kan worden getransformeerd naar experimentele oplossingen waarrond ‘ripple effects’ ontstaan (ecosystemisch, dialoog, kennis, ondernemerschap, participatie, …). Daarin staan participatory design en participatory action research centraal (lees meer) en wordt specifiek gekeken naar de rol van snelle materialisatie (design thinking), inclusie/ongelijkheden en interacties met cutting edge technologieën (e.g. tangible & embodied interfaces).