Frank Witlox

Frank Witlox

Frank zijn onderzoeksdiscipline is transportgeografie en -modellering. Zijn onderzoek richt zich op analyse en modellering van verplaatsingsgedrag, mobiliteit en landgebruik, duurzame mobiliteitsvraagstukken, grensoverschrijdende mobiliteit, mobiliteit en sociale inclusie, mobiliteit en specifieke doelgroepen (jongeren, ouderen, personen met een beperking, …), stadslogistiek, stadsontwikkeling, en locatieanalyse van bedrijven.

Bekijk publicaties Neem contact op

Meer info

Frank Witlox behaalde een doctoraat in de stedenbouw (Technische Universiteit Eindhoven, promotor Harry Timmermans), een Master's Degree in Toegepaste Economische Wetenschappen en een Master's Degree in Maritieme Wetenschappen (beide Universiteit Antwerpen).

Momenteel is hij vakgroepvoorzitter en gewoon hoogleraar Economische Geografie aan de Vakgroep Geografie van de Universiteit Gent (UGent). Frank Witlox leidt de Onderzoeksgroep Sociale en Economische Geografie (SEG) aan het Departement Geografie. SEG bestaat uit 31 mensen (1,1 fte vaste stafleden, 2 gasthoogleraren, 6 postdocs en 21 onderzoekers). SEG deed onderzoek voor de Europese Commissie, de Belgische overheid, de Nederlandse overheid, de Vlaamse overheid, stadsbesturen, adviesbureaus, universiteiten en instellingen, en private bedrijven.

Frank zijn onderzoeksdiscipline is transportgeografie en -modellering. Hij heeft hierover gepubliceerd in zowat alle toonaangevende tijdschriften (+245 WoS-publicaties, h-index 43, 5566 citaties; 989 GS-publicaties, h-index 63; 14040 GS-citaties). Volgens het onderzoek Urban Studies van Kong en Qian (2017) over de productie en citaties van tijdschriftenpapier, staat Frank Witlox op nummer 15 in de lijst van de 50 meest productieve auteurs wereldwijd in Geography and Urban Studies, 1990-2010, en op # 36 in de lijst van de 50 meest geciteerde auteurs in Geography and Urban Studies, 1990-2010. In een andere, meer recente studie van Stanford University (Ioannidis et al., 2020) behoort Frank Witlox tot de top 2% wetenschappers ter wereld op het gebied van economische en sociale wetenschappen (logistiek en transport). Frank staat op plaats 64 op 21274.

Frank Witlox is voorzitter van het Instituut voor Duurzame Mobiliteitsonderzoek aan de UGent (IDM, Instituut voor Duurzame Mobiliteit). IDM brengt topexperts samen uit 14 verschillende onderzoeksgroepen verdeeld over 4 faculteiten, allemaal op het gebied van stedelijke mobiliteit en logistiek. UGent-IDM, met Frank Witlox als SPOC, is een kernpartner (tier 1) in het European Institute of Innovation and Technology (EIT) Urban Mobility, een gemeenschap die de transitie naar stedelijke mobiliteit op systeemniveau vormgeeft, voor en met de burger, over Europa.

Sinds 1 augustus 2013 is Frank Witlox benoemd tot honorary professor aan de School of Geography aan de University of Nottingham. Op 1 december 2018 ontving hij de graad Doctor honoris causa in Geography aan de Universiteit van Tartu (Estland). In juni 2019 werd hij benoemd tot Life-time Erelid van de Benelux Interuniversitaire Vereniging van Transporteconomen (BIVEC-GIBET), na tien jaar als voorzitter van de vereniging te hebben gediend. Op 5 februari 2020 ontving hij de graad van Doctor honoris causa van de Odessa National Polytechnic University (Oekraïne).