Nele Van Den Noortgate

Nele Van Den Noortgate

Geriater verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Gent en lid van de stuurgroep van GRAY. De focus van het onderzoek ligt op innovatieve zorgmodellen, patiënt-/familie-georiënteerde zorg en palliatieve zorg bij ouderen.

Bekijk publicaties Neem contact op

Meer info

Prof Nele Van Den Noortgate, MD (1990), PhD (2003) is geriater en palliatief arts. Zij is sinds 2007 hoofd van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt en de palliatieve zorg van het Universitair Ziekenhuis Gent. Sinds 2004 is zij deeltijds (5%) ZAP aan de Universiteit Gent in de graad van hoogleraar (2020). In deze functie doceert zij gerontologie en geriatrie aan de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen.

Focus van het onderzoek ligt op innovatieve zorgmodellen, patiënt-/familie-georiënteerde zorg en palliatieve zorg bij ouderen. Een recent opgestarte translationele onderzoekslijn in samenwerking met Farmaceutische Wetenschappen en VIB richt zich op samenhang tussen microbioom, immuniteit en sarcopenie. Financiering van het onderzoek, in totaal een bedrag van meer dan 2.000.000 euro, is ondersteund onder andere FWO Vlaanderen, EU projectfinanciering (7th EU framework), overheidsfinanciering (FOD/KCE), Kom op Tegen Kanker en Koning Boudewijn Stichting. Zij begeleidt verschillende masterstudenten, doctoraatsstudenten (6 afgewerkte, 3 lopende studies) resulterend in een honderdtal A1 peer reviewed artikels en 18 boekhoofdstukken als (co-)auteur.
Onderzoek van en onder haar leiding werd bekroond door onder andere de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie, de European Geriatric Medicine Society en de Koning Boudewijn Stichting.

Maatschappelijke dienstverlening als actief lid in nationale (secretaris-generaal Belgische Vereniging Geriatrie en Gerontologie) en internationale wetenschappelijke verenigingen (voorzitter European Academy Medicine Society). Ook als expert palliatieve en ouderenzorg wordt advies verleend aan overheidsorganisaties en een aantal ouderenverenigingen. Ten slotte, een enthousiast en betrokken lid van de GRAY stuurgroep. Zij is een veel gevraagde spreker door nationale verenigingen en op internationale congressen rond de topic van palliatieve zorg en zorg bij ouderen.