Wim Van Criekinge

Wim Van Criekinge

Wim is professor in computationele genomica en bio-informatica aan de Universiteit Gent. Hij startte en leidt het laboratorium voor computationele genomica en bio-informatica (BIOBIX) en de kernsequencing-faciliteit (NXTGNT) met een wereldwijd samenwerkingsbereik over toegepaste biowetenschappen en klinische ontdekkingen. Wim is oprichter van Novalis Biotech Incubation.

Bekijk publicaties Neem contact op

Meer info

Wim Van Criekinge behaalde in 1994 het diploma van Bio-ingenieur in de scheikunde met de grootste onderscheiding aan de Universiteit Gent. Vervolgens werd Wim in 1994 FWO aspirant aan het Laboratorium Moleculaire Biologie van de Faculteit Wetenschappen (Universiteit Gent). In 1998 behaalde hij een doctoraat in de wetenschappen (sectie biotechnologie) met het proefschrift “Characterisation of caspases in a “2- en 3-hybrid”-system” onder het promoterschap van Prof. dr.ir. Walter Fiers, dr. Rudi Beyaert & Prof.dr.ir. Roland Contreras. Op 23 september 1997 was dr.ir. Wim Van Criekinge medeoprichter van Devgen NV waar hij van 1 januari 1998 tot 15 maart 2002 werkzaam was als directeur voor de afdeling “Genomics & Bioinformatics”. Via het door hem in 2002 opgerichte Bioinformatrix BVBA was hij actief in verschillende biotechnologiebedrijven en startte verscheidene innovatieve bedrijven rond ICT & biotechnologie. Met ingang van 1 oktober 2002 werd dr.ir. Wim Van Criekinge aangesteld als docent aan de vakgroep Moleculaire Biotechnologie (BW14) van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen waar hij hetzelfde jaar Biobix, het laboratorium voor Computationale Genomics & Bioinformatics opstartte. Onder zijn leiding werd het labo uitgebouwd en werd het “founding partner” van NXT-GNT (faciliteit voor next generation sequencing). Vanaf 1 augustus 2005 is Prof.dr.ir. Wim Van Criekinge eveneens actief als CSO van MDxHealth INC, een beursgenoteerd biotechnogiebedrijf actief in kankerdiagnostiek. Het door Biobix uitgevoerde onderzoek, dikwijls in samenwerking met internationale onderzoeksinstellingen, resulteerde reeds in vijftien master thesissen, zes doctoraten, meer dan 75 publicaties en diverse presentaties op diverse wetenschappelijk congressen. Sinds 1 februari 2009 werd Prof.dr.ir Wim Van Criekinge benoemd als hoofddocent aan de faculteit Bioingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Wim is (mede) oprichter van Novalis Biotech Incubation. .