Rudi De Raedt

Rudi De Raedt

Zijn onderzoeksgroep legt zich toe op het begrijpen en verbeteren van emotieregulatie en veerkracht, onder andere ook bij ouderen. Vanuit een levensloopperspectief worden kwetsbaarheids- en veerkrachtfactoren onderzocht ter verklaring van stress gerelateerde problemen. Hierbij worden bevindingen uit klinisch, cognitief, gedrags- en neurobiologisch onderzoek geïntegreerd. Lid van de stuurgroep van GRAY.

Bekijk publicaties Neem contact op

Meer info

Rudi De Raedt is hoogleraar Klinische Psychologie aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij is er hoofd van de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie en leidt de onderzoeksgroep ‘Psychopathology and Affective Neuroscience’. Hij werkt ook nauw samen met het ‘Ghent Experimental Psychiatry lab’ in de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Met collega’s van de VUB richtte hij een interuniversitaire onderzoeksalliantie op om de relatie tussen persoonlijkheid, informatieverwerking en emotieregulatie bij ouderen te onderzoeken. Hij heeft ook tal van internationale samenwerkingsverbanden (bv. Harvard, Yale).

De onderzoeksgroep legt zich toe op onderzoek naar onderliggende mechanismen van de relatie tussen stress en depressie - hoe mensen emotionele en psychosociale informatie verwerken (aandacht, cognitieve controle, flexibiliteit) en interpreteren. Hierbij worden bevindingen uit klinisch, cognitief, gedrags- en neurobiologisch onderzoek geïntegreerd. Kwetsbaarheids- en veerkrachtfactoren voor stress gerelateerde problemen worden onderzocht vanuit een levensloopperspectief, wat heeft geleid tot de ontwikkeling van een neurocognitief model om toenemende kwetsbaarheid te verklaren.

Het onderzoek integreert psychologische en neurobiologische methodes, gebruik makend van experimentele paradigma's, impliciete meetmethoden en oogbewegingsregistratie. Bovendien worden deze paradigma's gecombineerd met neuroimaging technieken en fysiologische indicatoren van stress reactiviteit, alsook met neurostimulatie (rTMS, tDCS). Momenteel wordt er gewerkt aan de vertaling van dit fundamentele onderzoek naar procedures voor preventie en de ontwikkeling van neurocognitieve interventies (bv. online interactieve cognitieve- en aandachtstraining, ook in combinatie met neurostimulatie; multimodale cognitieve training) om de stressweerbaarheid te vergroten, ook bij ouderen.

Lab website: Psychopathology and affective neuroscience lab (panlab)