Tim De Meyer

Tim De Meyer

Fundamentele inzichten in het verouderingsproces. Gespecialiseerd in de studie van telomeerlengte als merker voor biologische veroudering en in (de ontwikkeling van methodes voor) de analyse van grootschalige omics datasets, voornamelijk rond genexpressie, DNA en epigenetica.

Bekijk publicaties Neem contact op

Meer info

Tijdens mijn studies bio-ingenieur, cel- en genbiotechnologie (1999-2004), was ik sterk geïnteresseerd in de biologie van telomeren - de uiteinden van chromosomen - en hun rol in biologische veroudering. Ik kwam al snel in contact met het team van Asklepiosonderzoekers (met als PI Dr. Ernst Rietzschel), dat net was begonnen met een grootschalige populatiestudie naar cardiovasculaire veroudering. Onder leiding van Dr. Sofie Bekaert nam ik voor mijn masterproef en later doctoraat (2004-2008) de telomeerlengtemetingen voor m’n rekening, wat finaal resulteerde in een flink aantal nieuwe inzichten en bijhorende wetenschappelijke publicaties. In die periode maakte ik ook langzaam de shift van labo-onderzoek naar bio-informatica, meer bepaald de analyse van grootschalige moleculair biologische datasets (“omics”: DNA, genexpressie, epigenetica, metabolieten …).

Na een korte FWO postdoctorale periode werd ik in 2011 dan ook Professor in het vakgebied van de “statistische genoomanalyse”. Over de jaren heen ontwikkelde mijn groep ook zelf meer en meer nieuwe methodes voor de analyse en visualizatie van dergelijke data. Recent ligt de focus op de ontwikkeling van innovatieve methodologieën om op een goedkope manier verschillende vormen van allelspecifieke genexpressie op sporen, zoals bv. genomische imprinting, en hun verstoring bij ziekte. Voor onze verschillende proof-of-concept studies maakten we vooral gebruik van reeds beschikbare kankerdatasets. Nu is de tijd echter rijp om de ontwikkelde methodes aan te wenden in de Asklepiosstudie om zo nieuwe fundamentele inzichten te krijgen in het verouderingsproces.

Momenteel ben ik Associate Professor aan het Dept. Data-analyse en Wiskundige Modellering van de Faculteit Bioingenieurswetenschappen en (co-)auteur van een 100-tal wetenschappelijke publicaties, onder meer in hoogkwalitatieve tijdschriften zoals Aging Cell, European Heart Journal, Nature Communications, Nucleic Acids Research, Nature Reviews in Clinical Oncology & the Journal of Clinical Cardiology. Naast mijn onderzoek heb ik mee de Master of Bioinformatics aan UGent opgericht, en doceer ik vakken zoals Genome Analysis en Applied High-Throughput Analysis.

Je mag me altijd contacteren (Tim.DeMeyer@UGent.be) als je een partner en/of expertise zoekt voor omics studies in de context van veroudering.