Miet De Letter

Miet De Letter

Haar interdisciplinaire onderzoeksgroep BrainComm (www.braincomm.be) focust zich op de organisatie van spraak- en taalnetwerken in de hersenen, zowel tijdens het gezond verouderen als bij het ontwikkelen van neurologische aandoeningen. Dit alles met het oog op het detecteren van lingu√Įstische biomerkers voor ouderdomsziekten en op het ontwikkelen van EEG-algoritmes ter preventie en revalidatie van neurologische taal- en spraakstoornissen.

Bekijk publicaties Neem contact op

Meer info

Samen met een interdisciplinair team van neurowetenschappers, clinici en onderwijskundigen coördineert Miet De Letter de Interdisciplinaire Postgraduaatopleiding Neurorevalidatie (www.ipnr.be) aan de UGent, met focus op:

  1. niet-aangeboren hersenletsels
  2. de ziekte van Parkinson
  3. dementie
  4. Multiple Sclerose en verwante aandoeningen.