Femke De Backere

Femke De Backere

Binnen mijn onderzoek wordt vooral gefocust op het ondersteunen van gedragsverandering door het gebruik van intelligente algoritmen waarbij ingezet wordt op personalisatie en contextualisatie. Hierbij staat de totaalervaring centraal, dus ook de interactie met de eindgebruiker is van groot belang en kan gerealiseerd worden door gamification of serious games.

Bekijk publicaties Neem contact op

Meer info

Binnen mijn doctoraat onderzocht ik hoe pervasieve systemen gebruikt kunnen worden om ouderen en mensen met een chronische aandoening zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dit omdat het duidelijk is dat ‘ageing-in-place’ een groot voordeel heeft ten opzichte van het wonen in een woonzorgcentrum bijvoorbeeld. Door algoritmen te ontwikkelen die data uit verschillende bronnen gaan combineren, denk hierbij aan profielinformatie, informatie over het zorgnetwerk, maar ook data afkomstig van sensoren, kunnen er op een intelligente manier notificaties en alarmen gestuurd worden, maar kan er ook informatie gedeeld worden tussen de verschillende zorgverstrekkers.

Mijn huidig onderzoek gaat hierop verder en de ontwikkeling van intelligente algoritmen staan nog steeds centraal, alleen richten deze algoritmen zich nu meer op het ondersteunen van gedragsverandering. Hierbij willen we inzetten op het veranderen van het gedrag van de mens, waarbij meer bewegen duidelijk leidt tot een gezonder leven. Omdat de mens een dynamisch wezen is, staat personalisatie en het gebruik van contextfactoren centraal bij het genereren van adviezen en suggesties tot bewegen. Niet alleen intelligente algoritmen zijn belangrijk om tot gedragsverandering te komen, ook de interactie met de gebruiker moet onderzocht worden. Het gebruik van gamification en serious games kan ervoor zorgen dat mensen de tool blijven gebruiken en ook gestimuleerd worden om te blijven bewegen.

Centraal in deze onderzoeksonderwerpen staat het interdisciplinair karakter. Het samenwerken tussen verschillende onderzoeksdisciplines is noodzakelijk om te komen tot oplossingen die maatschappelijk relevant zijn. Daarnaast is het betrekken van eindgebruikers en betrokken partijen, zoals dokters en therapeuten, vanaf het begin van het denkproces ook zeer belangrijk.

Te volgen op Linkedin en Twitter.