Patrick Calders

Patrick Calders

Zijn onderzoeksgroep legt zich toe op de revalidatie van chronische aandoeningen (respiratoire, cardiovasculaire, metabole, renale, rheumatologischde en oncologische aandoeningen). De evaluatie van de fysieke fitheid/activiteit en de effecten van inspanningsrevalidatie of fysiek reactiveren op de aandoening alsook op het ontstaan van comorbiditeiten zijn essentieel in hun onderzoek.

Bekijk publicaties Neem contact op

Meer info

Patrick Calders is hoogleraar binnen de vakgroep Revalidatiewetenschappen. Als fysioloog/bioloog is hij coördinator van de onderzoekssubgroep “Rehabilitation of chronic diseases” binnen de ruime onderzoeksgroep “Chronic disease and neurorehabilitation research unit gent”. Deze onderzoeksgroep bevat 2 extra ZAP-leden (Prof. Marieke Decraemer en Prof. Heleen Demeyer) en 2 post-docs (dr. Jan Stautemas en Verbestel) naast 17 PhD studenten. Deze werken allen binnen het onderzoek dat zich focust op

  • Het evalueren van fysieke fitheid (vooral aerobe conditie, kracht en posturale controle)
  • Het evalueren van 24u fysiek gedrag (activiteit, inactiviteit en slaap)
  • Het implementeren van fysieke reactiveringsprogramma’s en de effecten ervan.
  • Het implementeren van gesuperviseerde trainingsprogramma’s (in een revalidatiecentrum/ruimte of via telerevalidatie) en de effecten ervan. Bij dit laatste is timing van de interventie (nuchter op postprandiaal) eveneens een belangrijk item
  • De effecten van nutriceuticals (flavanoiden)

Dit onderzoek richt zich op patiënten met chronische aandoeningen (kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen). Vooral de respiratoire (COPD, mucovsicodose, bronchopulmonaal lijden, ..), de cardiovasculaire (hartfalen, Marfan), de metabole (obesitas, diabetes type 1 en 2, PCOS), renale (chronisch nierfalen), de rheumatologische (osteoartrose, genetische bindweefselaandoeningen (EDS, Osteogenesis Imperfecta), als de oncologische aandoeningen (longkanker, hematologische kankers, darmkanker) komen aan bod.

Naast fysieke fitheid (maximale inspanningstesten, krachttesten (dynamometrie en mechanografie) en posturale controle (Dynstable en Grail) en activiteitsparameters (aantal stappen, graad van fysieke activiteit, energieverbruik, sedentair gedrag, slaapparameters) wordt ook gefocust op meer fysiologische parameters die gerelateerd zijn aan de aandoeningen en hun comorbiditeiten. Voor de respiratoire (longfunctie), cardiovasculair (ejectiefractie, echografie, vaatcompliantie via flow mediated dilation, pulse wave velocity of enkel-arm index, autonome functie), metabole (insulinegevoeligheid via insuline clamp, orale glucose tolerantietesten, HOMA-IR, glycaemische variabiliteit) en nierfalen (functionele parameters, glomerulaire filtratie).

Fundamentele parameters als spiervezeltypering, expressie van biomarkers in spier- en vetweefsel komen eveneens aan bod binnen het onderzoek.