Bart Braeckman

Bart Braeckman

De hoofddoelstelling van het onderzoek in het Braeckman Lab is het begrijpen van de moleculaire fysiologie van het verouderingsproces bij een biologisch model met een zeer korte levensduur: de worm Caenorhabditis elegans. Door het aanbrengen van mutaties of door verandering van het dieet zijn we in staat de levensduur van dit dier te verdubbelen. Ons onderzoek spitst zich toe op de metabole processen die ten grondslag liggen van deze verdubbeling. Hierbij focussen we ons ook op de relaties tussen stress resistentie, gezonde levensduur en absolute levensduur. Daarnaast wordt gezocht naar genen en verbindingen die een positieve invloed hebben op de gezonde levensduur van het wormmodel.

Bekijk publicaties Neem contact op

Meer info

Opleiding: Bart Braeckman studeerde in 1992 af als licentiaat in de Biologie, met specialisatie in de Dierkundige Biochemie en Fysiologie. Hij behaalde zijn doctoraat aan de UGent in 1998 met onderzoek naar de toxiciteit van de zware metalen kwik en cadmium bij een invertebratencellijn.

Loopbaan: in 1998 startte hij zijn postdoconderzoek naar het verouderingsproces bij het rondwormmodel Caenorhabditis elegans – een onderzoekslijn die hij sindsdien niet meer heeft losgelaten. De focus hierbij ligt op het blootleggen van de moleculaire mechanismen van veroudering en het verlengen van de levensduur. In de periode 2002-2003 ging hij zich hiervoor in Rutgers University (New Jersey, USA) specialiseren in de studie van eiwitmetabolisme en veroudering. Kort na zijn terugkomst werd hij benoemd tot docent Functionele Biologie aan de vakgroep Biologie in de UGent. In 2010 werd hij hoofddocent en leider van de onderzoeksgroep ‘Verouderingsfysiologie en Moleculaire Evolutie’. In 2020 werd hij benoemd tot hoogleraar.

Meer info kan je vinden op de labwebsite.