Veerkracht vergroten door online training

Veerkracht vergroten door online training

Online aandachts- en positieve interpretatie training om veerkracht te verhogen.

Hoewel vele ouderen door ervaring beter leren omgaan met stressoren, zien we ook problemen met emotieregulatie op latere leeftijd.

We ontwikkelden modellen waarin aandacht voor externe informatie en cognitieve controle voor interne informatie een centrale rol spelen in emotie- en stressregulatie. Eerder onderzoek in ons lab toonde aan dat een interactieve geautomatiseerde training waarin mensen leren om door elkaar gehaalde zinnen te ontwarren, en online feedback krijgen op basis van oogbewegingregistratie, een positief effect had op aandachts- en interpretatiebias, wat een gunstig effect had op stressregulatie.

Bovendien lijkt ook de activering van anticiperende controle, die wordt beïnvloed door positieve verwachtingen, een rol te spelen. In het huidige project gebruiken we een innovatieve online training om te testen of psychoëducatie in combinatie met tien dagen aandachtscontroletraining een positief effect heeft op emotieregulatie, stress, zelfwaardegevoelens en depressieve symptomen bij depressieve patiënten.

Deze procedure heeft ook potentieel om te worden gebruikt bij oudere volwassenen.

Samenwerking tussen de onderzoeksgroep ‘Psychopathology and Affective Neuroscience’ (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, UGent) (Prof. Rudi De Raedt, Prof. Ernst Koster & Sarah Struyf) en De Psychiatrische Kliniek Alexianen in Tienen (Prof. Eva Dierckx)