Terminale zorg - Woonzorgcentrum

Terminale zorg - Woonzorgcentrum

Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het Zorgprogramma Laatste Levensdagen voor Woonzorgcentra

Ongeveer 80% van de bewoners overlijdt in het woonzorgcentrum na een gemiddeld verblijf van 2 jaar. Zorgverleners in woonzorgcentra zijn ook meer en meer vertrouwd met de zorg gedurende de laatste dagen nochtans blijft deze zorg vaak weinig gestructureerd en afhankelijk van de zorgverlener. Deze zorgleidraad wil zorgverleners ondersteunen door op een evidence based en gestructureerde manier deze aspecten aan te bieden die belangrijk zijn voor een waardig afscheid door en goed rouwproces bij familie.

De zorgleidraad bestaat enerzijds uit een evidence based klinische richtlijn voor de aanpak van symptomen in de laatste levensdagen ontwikkeld volgens de CEBAM richtlijnen. Daarnaast bevat de zorgleidraad ook een reeds aanbevelingen voor de zorg op medisch, verpleegkundig, communicatief en psychosociaal vlak.

De zorgleidraad zelf wordt ontwikkeld op basis van de literatuur en met verschillende stakeholders (zorgverleners in woonzorgcentra, familieleden van bewoners, huisartsen, spoedartsen …). Daarnaast wordt ook de implementatie zelf van de zorgleidraad onderzocht. De implementatie wordt uitgerold volgens de methode van de Normalization process theory (NPT).

Dit project is een samenwerking met groep Zorg rond het Levenseinde van de VUB-UGent met als leden van de projectgroep Tinne Smets (verantwoordelijke VUB) en Lieve Van den Block (VUB), Nele Van Den Noortgate (verantwoordelijke UGent) en Liesbeth Van Humbeeck (UZGent). Als junior onderzoeker is Fien Van Sint-Jan (PhD student UGent) verbonden aan dit project.


Betrokken onderzoekers

Nele Van Den Noortgate