Muziek en emotie

Muziek en emotie

Muziekgebaseerde cognitieve training om emotieregulatie te verbeteren

Een multimodale training om emotieregulatie te versterken en het welzijn bij ouderen te verhogen Executieve functies verlopen minder vlot tijdens het normale verouderingsproces, en dit kan een invloed hebben op emotieregulatie. Een neurocognitieve interventie die top-down controle processen kan versterken, zou een waardevolle aanvulling kunnen zijn op de behandeling van psychopathologie, om het welzijn van ouderen te verbeteren. Bovendien suggereert recent onderzoek dat multimodale training in dit opzicht het meest veelbelovend zou zijn. De Ronnie Gardiner Methode (RGM), die reeds in 1993 werd ontwikkeld, is een dergelijke multimodale procedure. RGM is een innovatieve muziekgebaseerde training om motorische vaardigheden, verschillende cognitieve functies, lees- en spraak vloeiendheid en sociale interactie te stimuleren en te verbeteren. Tijdens RGM worden de hersenen maximaal gestimuleerd door de combinatie van symbolen, kleuren, stem, tekst en bewegingen op ritme via muziek. Er wordt verondersteld dat het stimuleren van de interactie tussen verschillende hersengebieden neuroplasticiteit zou stimuleren.

In de huidige studie onderzoeken we de haalbaarheid en transdiagnostische effectiviteit van de RGM-methode bij oudere volwassenen met een verscheidenheid aan psychische stoornissen. Op basis van voormalig onderzoek bij personen met neurologische aandoeningen verwachten we significante verbeteringen in de belangrijkste executieve functies (EF) na deelname aan deze groepstraining. Omdat emotieregulatie gerelateerd is aan Efs verwachten we dat het versterken ervan zal bijdragen aan een betere emotieregulatie, en een vermindering van stress. Gezien de aard van de RGM en de eerder gerapporteerde effecten verwachten we een algemeen verbeterd welbevinden.

Onderzoeksalliantie tussen het ‘Psychopathology and Affective Neuroscience lab’ (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, UGent) (Prof. Rudi De Raedt), de onderzoeksgroep Klinische- en Levenslooppsychogie van de Vrije Universiteit Brussel (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, VUB) (Prof. Gina Rossi & Xenia Brancart) en De Psychiatrische Kliniek Alexianen in Tienen (Prof. Eva Dierckx).