Multimorbiditeit en atriale fibrillatie

Multimorbiditeit en atriale fibrillatie

Multimorbiditeit (aanwezigheid van meerdere chronische aandoeningen tegelijk)is een veel voorkomend fenomeen op oudere leeftijd en kan de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen aanzienlijk beĆÆnvloeden en de behandeling moeilijker maken. In de huidige zorg heerst nog steeds een ziektespecifieke benadering met gefragmenteerde zorgsystemen ondanks multimorbiditeit die een heterogeen spectrum van ziektecombinaties vertegenwoordigt en een aanpak op maat vergt. Een nieuwe benadering ondersteunt door het H2020 AFFIRMO-project, is om te focussen op clusters van aandoeningen waarbij atriale fibrillatie (AF) Ć©Ć©n van de chronische aandoeningen vertegenwoordigt. De aanpak van AF in de context van multimorbiditeit kan op grotere schaal een meerwaarde betekenen, met een holistische benadering om de behandeling van oudere patiĆ«nten met AF te optimaliseren rekening houden met de verschillende aspecten van de gezondheid van personen, waaronder multimorbiditeit, polyfarmacie, persoonlijke voorkeuren en sociale context.

Ten eerste, wenst het project verschillende clusters van multimorbiditeit bij oudere patiƫnten met AF te identificeren.

Ten tweede, wenst AFFIRMO de noden van patiƫnten, zorgverleners en gezondheidswerkers voor de uitgebreide behandeling van multimorbiditeit inclusief AF in kaart te brengen, en manieren te onderzoeken om zorg en zelfmanagement te optimaliseren.

Ten derde, zal AFFIRMO een patiĆ«ntgerichte benadering bij oudere multimorbide patiĆ«nten met AF in de klinische praktijk ontwikkelen, implementeren en de effectiviteit ervan testen. Met dit project wensen we een aangepast zorgtraject bij oudere patiĆ«nten met multimorbiditeit te implementeren en te promoten. Een specifiek doel zal zijn om een interoperabel kader te ontwikkelen dat de toepassing van het gepersonaliseerde zorgpad kan faciliteren, dat het continuĆ¼m maakt tussen eerste en tweede lijn, met actieve betrokkenheid van patiĆ«nten bij gedeelde besluitvorming. Een bijkomend doel is om een model te ontwikkelen m.b.t. de impact van multimorbiditeit, inclusief AF, op de kosten van gezondheidszorg en de gezondheidseconomische voordelen van het voorgestelde geĆÆntegreerd zorgtraject.

Ten slotte zouden subgroepanalyses verschillen in uitkomsten in relatie tot geslacht en sociale ongelijkheden beoordelen.

Betrokken onderzoekers

Mirko Petrovic