Mondgezondheid

Mondgezondheid

Een betere mondgezondheid voor (1) thuiswonende kwetsbare ouderen en (2) ouderen in woonzorgcentra.


(1) Een betere mondgezondheid voor thuiswonende ouderen: GERODENT PLUS

Een goede mondgezondheid is een essentieel onderdeel van gezond ouder worden maar was tot zeer recent vaak onderbelicht en de impact op het leven en welzijn wordt nog vaak onderschat. Een goede mondgezondheid zorgt ervoor dat je kan genieten van je maaltijd, laat je zonder schaamte lachen naar anderen, bevordert je sociale contacten en participatie in de maatschappij en zorgt voor een behoud van eigenwaarde. Bovendien worden er steeds meer verbanden aangetoond tussen mondgezondheid en vaak voorkomende aandoeningen bij ouderen zoals diabetes, hart- en vaatziekten, dementie, osteoporose, reumatoïde artritis,…

Toch hebben heel wat kwetsbare ouderen in Vlaanderen maar ook ver daarbuiten een uiterst slechte mondgezondheid en een gebrek aan goede toegang tot zorg. Het behouden van een goede mondgezondheid lijkt eenvoudig binnen deze groep maar vereist vaak een goede dagdagelijkse ondersteuning van de oudere waar nodig en een optimale samenwerking tussen iedereen in het zorg- en welzijnslandschap. Het doel van Gerodent PLUS is het promoten van een goede mondgezondheid en het creëren van de nu afwezige continuïteit in het verlenen van mondzorg voor de snelgroeiende groep kwetsbare thuiswonende ouderen op het niveau van de eerstelijnszones. Er wordt ingezet op het verbeteren van de interprofessionele samenwerking tussen de zorgdragers, het verhogen van de oral health literacy bij de zorgvragers, het sensibiliseren van mondzorgprofessionals om de toegang tot hun zorgomgeving te verbeteren en het beter afstemmen van de reguliere tandheelkundige zorg en de bestaande mobiele zorg (Gerodent).

Medewerkers


(2) Een betere mondgezondheid voor ouderen in woonzorgcentra: GERODENT

Gerodent is een mondgezondheidsprogramma voor woonzorgcentra in Oost-, en West-Vlaanderen. Naast de mobiele zorgverlening die we aanbieden vanuit het UZ Gent is Gerodent ook een onderwijs- en onderzoeksplatform. De huidige onderzoekslijn binnen Gerodent focust op het evalueren van de dienstverlening op basis van input van de verschillende stakeholders en op de evoluties in het patiënten profiel en de hieraan gekoppelde mondzorgnood doorheen de tijd.

Medewerkers