Migraine & wearables

Migraine & wearables

App moet hoofdpijn voorspellen

In Vlaanderen en Brussel houdt migraine werknemers jaarlijks samen 1.150.000 dagen thuis. Helaas bestaat er nog steeds geen klinische test om een diagnose voor migraine, spanningshoofdpijn en andere vormen van hoofdpijn op te baseren. Neurologen stellen de diagnose daarom noodgedwongen op basis van een uitgebreid vraag- en antwoordgesprek – soms houdt de patiënt ook een dagboek bij waarin hij of zij de frequentie van de aanvallen optekent.

Wearables kunnen helpen om hoofdpijnpatiënten beter te diagnosticeren en op te volgen. Op een eenvoudige, maar continue en betrouwbare manier verzamelen ze op de achtergrond gegevens van de patiënt. Om die data vervolgens ten volle te kunnen benutten, moeten artsen samenwerken met technologieonderzoekers. Daarom sloegen wij – hoofdpijnspecialisten aan het UZ Gent en machine learning-onderzoekers van de IDLab-onderzoeksgroep van de UGent – de handen in elkaar. Samen ontwikkelden we mBrain, een app die gegevens verzamelt via sensors in een wearable aan je pols. Machine learning-modellen vertalen die data naar zogeheten digitale biomarkers voor hoofdpijn. Zo brengt mBrain het gedrag van de patiënt automatisch in kaart. Beweegt hij of zij voldoende? Hoe goed slaapt de patiënt? Hoeveel stress ervaart hij of zij? Deze en andere vragen kan de app voor de gebruiker en arts beantwoorden. Hij laat ook toe dat de patiënt eenvoudig de hoofdpijnaanvallen en medicatie kan bijhouden.

Momenteel zijn de eerste tests met patiënten aan de gang. Dankzij hun feedback kunnen we mBrain verder op punt zetten voor het grote publiek. De ontwikkeling zal zowel de arts als de patiënt meer inzicht geven in de hoofdpijn, namelijk het type ervan en de pijnfrequentie. Ook zal hij automatisch de triggers voor migraine en clusterhoofdpijn kunnen bepalen, op maat van elke patiënt. Zo kunnen we nieuwe aanvallen beter voorspellen, wat patiënten de kans biedt zich voor te bereiden of preventief medicatie te nemen. Dankzij mBrain en digitale biomarkers kan de patiënt zijn gezondheid in eigen handen nemen.

Partners: IDlab-UGent, UZ Gent, imec

Betrokken onderzoekers: Femke Ongenae en Sofie Van Hoecke zijn verbonden aan het IDLab-UGent-imec. Koen Paemeleire, Nicolas Vandenbussche zijn neurologen aan het UZ Gent.