Media en technologiegebruik - Digimeter

Media en technologiegebruik - Digimeter

De imec.digimeter, h├ęt jaarlijks onderzoek naar het media en technologiegebruik van de Vlaming.

Imec.digimeter monitort elk jaar het bezit en gebruik van media en ICT in Vlaanderen en peilt naar de attitude van de bevolking ten opzichte van technologische ontwikkelingen. Daarvoor bevraagt imec jaarlijks een representatieve staal van minstens 1500 Vlamingen van 18 jaar of ouder, waarbij gestreefd wordt naar een representatieve verdeling op basis van vier criteria: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en provincie. Sinds 2022 werd ook een extra onderverdeling gemaakt bij de oudste leeftijdsgroep om genuanceerd te kunnen spreken over de 65-plussers. Sinds de start in 2009 werden al 15 edities van imec.digimeter georganiseerd. De eerste drie edities hadden een halfjaarlijkse frequentie, daarna werd de peiling jaarlijks georganiseerd.

Voor de groep 65-plussers lijken de resultaten overwegend positief te evolueren. Ongeacht de leeftijd toont een meerderheid van de Vlamingen interesse voor digitale technologie├źn en vinden ze het gebruik van die toepassingen ook leuk en handig om het leven makkelijker en comfortabel te maken. Toch hebben berichten over cyberaanvallen, privacy-inbreuken en fake news duidelijk een impact op onze houding ten opzichte van digitale technologie. Benieuwd naar de volledige resultaten? Bekijk de digimeter van 2022 hier.

Doe mee

Imec gaat elk jaar op zoek naar nieuwe deelnemers. Wanneer ze een nieuwe oproep lanceren, zal je HIER een link vinden om deel te nemen aan de bevraging voor de nieuwe digimeter.


Betrokken onderzoekers:

Lieven De Marez