Gezond grootouder

Gezond grootouder

De impact van niet-residentiële zorg voor kleinkinderen op fysieke activiteit en sedentair gedrag bij 50-plussers.

Op volwassen leeftijd is het behoud van functionele onafhankelijkheid en een goede levenskwaliteit cruciaal. Een verhoogde duur, frequentie en intensiteit van fysieke activiteit in combinatie met een beperking van sedentair gedrag is één van de belangrijkste strategieën om het risico op ziektes te verminderen en de gezondheid te bevorderen bij een vergrijzende bevolking.

Trends in de huidige samenleving, zoals de toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen, huishoudens met twee inkomens en een hogere werkdruk, leiden tot nauwe intergenerationele uitwisselingen met grootouders die steeds vaker ingeschakeld worden voor de opvang van kleinkinderen.

Aangezien de zorg voor kleinkinderen duidelijk verschillende fysieke taken omvat, kan dit indirect een invloed hebben op de gezondheid van de grootouders door veranderingen in de (actieve) levensstijl.

Daarom wil dit onderzoek aan de hand van een longitudinale studie (de evolutie in) fysieke activiteit en sedentair gedrag, alsook de link met lichaamssamenstelling (= botmassa, spiermassa en vetmassa) en levenskwaliteit onderzoeken en vergelijken tussen zorgverlenende grootouders, niet-zorgverlenende grootouders en niet-grootouders, zowel momentaan al overheen de tijd.

Doe mee en krijg inzicht in jouw fysieke gezondheid. GeĂ¯nteresseerden kunnen altijd een kijkje nemen op de website đŸ‘‰ www.gezond50plus.be

Betrokken onderzoekers: