Fietsvaardigheden

Fietsvaardigheden

Fietsvaardigheden

Fietsen is populair! Fietsen is een milieuvriendelijke, gezonde en aangename manier van transport, of het nu werkgerelateerd is of als vrijetijdsbesteding. De elektrische fiets biedt bovendien de mogelijkheid om grotere afstanden te overbruggen en zorgt ervoor dat we langer mobiel kunnen blijven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de elektrische fiets stilaan niet meer weg te denken valt uit het huidige straatbeeld.

Met het stijgende aandeel elektrische fietsers, stijgt het aantal ongevallen met de elektrische fiets, waarbij voornamelijk oudere fietsers betrokken raken. Deze ongevallen zijn vaak ernstiger doordat e-fietsen vaak zwaarder zijn dan de conventionele fietsen en de hogere snelheid waaraan men kan fietsen. Goede fietsvaardigheden kunnen dan ook essentieel zijn om zich veilig in het verkeer te begeven. Het is echter niet precies bekend hoe ouder worden onze fietsvaardigheden beïnvloedt en hoe men zijn vaardigheden dient aan te passen aan het fietsen met de e-fiets.

Daarom willen we in eerste instantie de fietsvaardigheden, gevaarherkenning, fysieke mobiliteit en motorische coördinatie van volwassen fietsers (18-54) en oudere fietsers (van 55 tot 89 jaar oud) evalueren. Hierbij zal het onderscheid gemaakt worden tussen fietsers met een e-fiets en fietsers met een conventionele fiets.

Samen met de hulp van de fietsers zal een fietsvaardigheidstraining ontwikkeld worden. Deze training zal bestaan uit drie onderdelen: a) het oefenen van de motorische fietsvaardigheden op een afgesloten terrein, b) het leren inschatten van gevaarlijke verkeerssituaties en c) de vaardigheden in de praktijk brengen door een collectieve rit in het echte verkeer.

Betrokken onderzoekers