Elektrisch fietsen

Elektrisch fietsen

Dragen elektrische fietsen bij aan meer en gezondere mobiliteit bij ouderen?

Behoud van mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om actief en gezond ouder te kunnen worden. Elektrische fietsen bieden een mogelijke oplossing om de mobiliteit en tegelijkertijd de fysieke activiteit en sociale participatie van ouderen te verhogen. Er is echter meer informatie nodig over de kenmerken van elektrische fietsers, het elektrische fietsgebruik en de veiligheidsaspecten vooraleer interventies ter promotie van elektrisch fietsen ontwikkeld kunnen worden. Het hoofddoel van dit project is het bestuderen van de effecten van elektrisch fietsen op de mobiliteit, fysieke activiteit en sociale participatie van ouderen. Er werden de voorbije jaren verschillende cross-sectionele en longitudinale studies uitgevoerd om de onderzoeksvragen te beantwoorden. De dataverzameling gebeurde in samenwerking met ouderenorganisaties in België en Nederland.

Betrokken onderzoekers