Cognitief verrijkt wandelen

Cognitief verrijkt wandelen

Ontwikkeling van een cognitief verrijkt wandelprogramma voor 65-plussers ter preventie van cognitieve achteruitgang en dementie.

Doelstelling? Het centrale doel van dit onderzoeksproject is de ontwikkeling van een haalbaar, leuk en effectief cognitief verrijkt wandelprogramma voor oudere volwassenen (65 jaar en ouder).

Waarom doen we dit? Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat regelmatig bewegen niet alleen gezond is voor ons lichaam (bv. verlaagd risico op hartaandoeningen of suikerziekte), maar ook voor ons brein. In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, zijn de hersenen nog steeds flexibel of “plastisch” op oudere leeftijd. Matig tot intensieve beweging (bv. wandelen, fietsen, joggen) kan er voor zorgen dat er nieuwe verbindingen aangemaakt worden in de hersenen. Dit is voordelig omdat het de normale achteruitgang of veroudering van sommige hersenfuncties kan vertragen, én zelfs dementie kan helpen voorkomen. Meer nog, recente wetenschappelijke studies vonden dat er nog betere effecten gevonden werden wanneer de hersenen “getraind” worden tijdens het bewegen of wandelen. Denk hierbij aan het doen van geheugenoefeningen, raadsels en quizvragen oplossen, of aandachtig op zoek gaan naar bepaalde objecten of gebouwen in de wandelomgeving. Vanuit deze bevindingen groeide het idee om in dit project een specifiek wandelprogramma te ontwikkelen waarin zulke denkoefeningen geïntegreerd zijn. Het is de bedoeling om een leuk en laagdrempelig programma te ontwikkelen dat geïntegreerd kan worden in het dagelijkse leven van oudere volwassenen.

Hoe doen we dit? Voor de ontwikkeling van dit programma gaan we in overleg met wetenschappelijk experts én de doelgroep zelf. Via deze samenwerking worden verschillende versies van het programma ontwikkeld, uitgetest en verfijnd. Vervolgens zal het programma uitgetest worden in een grote groep oudere volwassenen (voorzien zomer 2021). Door middel van groepsgesprekken en interviews zal er nagegaan worden of het programma haalbaar, leuk, en op maat is van de noden en voorkeuren in de oudere populatie en verder verfijnd worden. Verder zal er ook gekeken worden naar effecten op het vlak van gezondheid en beweging, specifieke hersenfuncties (bv. geheugen, leren, informatieverwerking), en algemene kwaliteit van leven.

Betrokken onderzoekers