Buurtomgevingen en mentale gezondheid

Buurtomgevingen en mentale gezondheid

De relatie tussen de fysieke omgeving en mentale gezondheid bij ouderen met een lage socio-economische status

Bijna één op zes ouderen heeft een mentaal gezondheidsprobleem en deze prevalentie ligt hoger bij ouderen met een lage socio-economische status (SES). Onze mentale gezondheid wordt beïnvloed door zowel individuele als omgevingsfactoren. De fysieke omgeving (vb. aanwezigheid van groen, voetpaden en verkeersveiligheid) is extra belangrijk voor ouderen en nog meer voor ouderen met een lage SES. Het onderzoek naar de omgevingsfactoren gerelateerd aan mentale gezondheid bij ouderen is echter beperkt.

We beogen om de chronische en acute effecten van fysieke omgevingskenmerken op de mentale gezondheid bij ouderen te bestuderen, met bijzondere aandacht voor ouderen met een lage SES. Secundaire data analyses zullen uitgevoerd worden om de chronische effecten van fysieke omgevingskenmerken op de mentale gezondheid te bestuderen. Kwalitatieve walk-along interviews worden uitgevoerd om na te gaan welke emoties ouderen met een lage SES ervaren wanneer ze in hun buurt wandelen en hoe deze emoties beïnvloed worden door sociale en fysieke omgevingskenmerken. We zullen tevens bestuderen hoe veranderingen in een virtuele 3D omgeving de emoties van ouderen beïnvloeden wanneer ze door deze virtuele omgeving wandelen.

Het project zal uitgevoerd worden in samenwerking met Stad Gent en zal belangrijke informatie opleveren over hoe omgevingen ingericht moeten worden om op een optimale en rechtvaardige manier de mentale gezondheid van ouderen te verbeteren.

Betrokken onderzoekers: