Beweegvriendelijke straten

Beweegvriendelijke straten

Omwille van een steeds stijgende bevolkingsdichtheid, urbanisatie en bijhorende klimatologische uitdagingen, is het heel belangrijk om veilige en aantrekkelijke omgevingen te creëren waar mensen van alle leeftijdsgroepen, dus ook ouderen, gestimuleerd worden om te wandelen en te fietsen.

Bij de herinrichting van steden en gemeentes, is het cruciaal om in rekening te brengen welke straatkarakteristieken (vb. type fietspaden, aanwezigheid van bomen, verkeersdrempels, snelheidsbeperkingen,…) belangrijk zijn om actief transport te stimuleren. Binnen dit project werken we in nauwe samenwerking met de doelgroep (co-creatie) en met de verschillende diensten van de Stad Gent om de herinrichting van straten in steden/gemeentes te optimaliseren.

Heel concreet onderzoeken we samen met burgers in een co-creatief traject hoe de veiligheid en aantrekkelijkheid van straten voor het aanmoedigen van actief transport binnen een stadsvernieuwingsproject geoptimaliseerd kunnen worden. Burgers worden in co-creatie workshops, waar gebruik gemaakt wordt van Virtual Reality, en ze dus in een virtuele omgeving kunnen wandelen en fietsen, actief betrokken bij de herinrichting van hun wijk.

Vanuit wetenschappelijk oogpunt willen we met dit project te weten komen welke omgevingskenmerken nu het meest cruciaal zijn ter promotie van actief transport, o.a. bij oudere volwassenen. Verder willen we het effect van een herinrichting van een wijk of straat op de mate van actief transport bij haar bewoners onderzoeken, en dus een voor-na meting koppelen aan het co-creatieve traject. Ten slotte willen we onderzoeken wat de meerwaarde is van het gebruik van Virtual Reality tegenover het gebruik van 2D-kaarten, foto’s of statische filmpjes.

Betrokken onderzoekers: