AgeWell: Service Design & Healthy Aging

AgeWell: Service Design & Healthy Aging

In het kort

šŸ‘‰ Het hoofddoel van het project is het bevorderen van een transdisciplinaire en innovatieve onderwijsaanpak op het niveau van het hoger onderwijs mbt het ontwikkelen van een studiemodule die de klassieke servicedesign methodologie integreert met wellness en gezond-ouder-worden theorieĆ«n.

Achtergrond

De bevolking in Europa vergrijst snel - dit wordt beschouwd als een van de belangrijkste demografische, sociale en economische trends. Het aantal ouderen komt overeen met ongeveer 30% van de totale bevolking. De vergrijzing brengt voor alle landen maatschappelijke uitdagingen met zich mee. Vooral in de gezondheidszorg en de sociale zorg. Tegelijkertijd neemt de levensverwachting toe en vormen ouderen een grote doelgroep voor verschillende diensten in de welzijnssector.

Terwijl de definitie van welzijn zich blijft uitbreiden en ontwikkelen, stelt de International Council of Active Ageing dat welzijn voortkomt uit ons vermogen om een doelgericht en betrokken leven te leiden, en dit te begrijpen, te aanvaarden en ernaar te handelen. Door dit te doen, kunnen we ons potentieel (fysiek, emotioneel, spiritueel, intellectueel, sociaal, milieu, beroepsmatig) omarmen om de mogelijkheden van het leven na te streven en te optimaliseren. Daarnaast is de term Silver Economy bedacht om de economie van 50-plussers te beschrijven, inclusief de producten en diensten die zij rechtstreeks kopen en de verdere economische activiteit die deze uitgaven genereren.

Het hoofddoel van het project is het bevorderen en ondersteunen van een transdisciplinaire aanpak en innovatieve lesgeef strategieĆ«n op het niveau van het hoger onderwijs door het ontwikkelen van een studiemodule die de klassieke servicedesign methodologie integreert met wellness en gezond ouder worden theorieĆ«n. De belangrijkste uitdaging is de mentaliteit van studenten te beĆÆnvloeden ten aanzien van leeftijdsvriendelijk ontwerp denken en de noodzaak ervan uit te leggen in de context van trends op het gebied van vergrijzing, welzijn en de diensteneconomie.

Het is niet minder belangrijk te vermelden dat Covid-19 een aanzienlijke impact heeft op het welzijn van mensen, vooral van ouderen, en dat er behoefte is aan meer wellnessdiensten om de eigen gezondheid op peil te houden. Het idee is om het traditionele ontwerp van diensten een meer inclusief aspect te geven. Inclusief design is een ontwerpproces waarbij een dienst wordt geoptimaliseerd voor een specifieke gebruiker met specifieke behoeften. Meestal is deze gebruiker een extreme gebruiker, wat betekent dat deze gebruiker specifieke behoeften heeft die soms met andere ontwerpprocessen worden overzien.

Studenten en docenten worden beschouwd als de belangrijkste begunstigden van het project, die een innovatieve leer- en onderwijsaanpak kunnen ervaren. De studiemodule kan worden geĆÆntroduceerd bij andere universiteiten in Europa die belangstelling hebben om dit soort interdisciplinaire modules in hun curricula te integreren. Bovendien kan de module worden aangepast voor het opleiden van organisaties in de particuliere en openbare sector op het gebied van gezondheid en welzijn.

Doelstellingen van het project

  1. Het achterhalen van specifieke behoeften en voorkeuren van mensen van middelbare leeftijd op het gebied van welzijn en een gezonde levensstijl.
  2. De beste praktijken van servicedesign en onderwijs rond gezond veroudern in elk partnerland beoordelen.
  3. Ontwikkelen, testen en implementeren van een online studiemodule (4 cursussen, in het Engels) in service design voor wellness en gezond ouder worden met focus op de leeftijdsgroep 50+.
  4. Ontwikkelen, testen en implementeren van lesmateriaal voor studenten en richtlijnen voor onderwijsmethoden voor docenten.
  5. Uitvoeren van een intensieve pilot voor studenten en docenten om feedback te krijgen op de ontwikkelde studiemodule en deze zo nodig te verbeteren.

Activiteiten

De belangrijkste activiteit van het project is de ontwikkeling van een online studiemodule (4 cursussen, in het Engels).
Hieronder een voorlopige inhoud van de cursussen, maar aangezien het de bedoeling is om de inhoud samen met partners te ontwikkelen, is dit een eerste ontwerp.

  • Cursus 1: Envisioning a healthy future (Responsibility of GRAY).
  • Cursus 2: Service Design (in de vergrijzende samenleving)
  • Cursus 3: Ontwerpantropologie
  • Cursus 4: Bedrijfsmodellen in de dienstensector

Meer info, klik hier voor de officiele communicatie van het Erasmus+ project.

Betrokken onderzoekers