Zes maanden bewegen vermindert de veroudering met 8 maanden

Zes maanden bewegen vermindert de veroudering met 8 maanden

Bewegen houdt je niet alleen fit, het vertraagt bovendien verouderingsprocessen in het lichaam aanzienlijk. Dat is nu aangetoond in een studie van het onderzoeksconsortium Ghent University Research for Aging Young (aka GRAY) in samenwerking met Golazo Energy en de epigeneticaspecialisten van H42. De Bioklok-pilootstudie, de eerste in zijn soort wereldwijd, volgde 33 proefpersonen en toont aan dat een zorgvuldig opgebouwd trainingsprogramma de veroudering van de echte lichaamsleeftijd met 7,7 maanden vermindert en de slagaders zelfs met 3,6 jaar verjongt.

Onze echte lichaamsleeftijd is de ouderdom op basis van de cellen, organen en weefsel in ons lichaam. De Bioklok-studie richtte zich op de vraag of die zogenaamde ‘epigenetische leeftijd’ een meetbare indicator is van de verouderingssnelheid en of die gevoelig is voor veranderingen in levensstijl op korte termijn. In tegenstelling tot traditionele meetmethoden, zoals fysieke tests en bloedwaarden, biedt dit epigenetisch onderzoek ons een exact beeld van het verouderingstempo en de impact van levensstijlveranderingen.

Methode en resultaten

Deze studie, ondersteund door Novo Nordisk en verzekeraar NN, volgde 33 vrijwilligers tussen de 35 en 65 jaar oud die gedurende zes maanden intensieve fietstraining kregen, aangepast aan hun basisconditie. Hoewel de deelnemers chronologisch gezien zes maanden ouder zouden moeten zijn geworden, zijn ze epigenetisch gezien niet verouderd op die zes maanden en was er zelfs een trend naar verjonging ( +/- 1,7 maand jonger).

Prof. Tim De Meyer vult nog aan: “Naarmate we ouder worden, verliest het lichaam de capaciteit om ons DNA goed te gebruiken (lees: de epigenetische informatie wordt verstoord). Dat gaat gepaard met ouderdomsgerelateerde aandoeningen. Dit onderzoek toont aan dat fysiek fitter worden de werking van het DNA terug optimaliseert, dat dit zo snel kan is wonderbaarlijk.”

Daarnaast werd een significante verbetering in de fysieke fitheid van de deelnemers aan het onderzoek gemeten. De VO2max, een maat voor aerobe fitheid en functionele capaciteit, verbeterde met bijna 20% over de zes maanden. Bovendien vertoonden net die mensen met de duidelijkste toename in VO2max de grootste epigenetische verjonging. De onderzoekers constateerden tot slot ook een 'verjonging' van de slagaders met 3,6 jaar. Intensieve training verbetert dus duidelijk de gezondheid van de slagaders.

“Als we ouder worden verstijven onze vaatwanden”, verduidelijkt Prof. Ernst Rietzschel. “Die snelheid van verstijving geeft robuuste informatie over je toekomstige kans op hart- en vaatziekten en dit onafhankelijk van de klassieke risicofactoren (zoals bloeddruk, cholesterol, roken, ...).”

“Bij het opstellen van het trainingsprogramma werd rekening gehouden met de voorgeschiedenis van de deelnemers en de resultaten van de conditietest”, zegt Wim Van Hoolst van Golazo Energy. “Het programma bestond uit twee korte en één langere fietstraining per week, met een gemiddeld trainingsvolume van vijf uur per week. Ook al zijn er enkele individuele verschillen, het effect op de VO2 max was significant en heeft geleid tot deze mooie resultaten.”

Hoewel de epigenetische leeftijd op individueel niveau nog niet een perfecte maatstaf is voor biologische leeftijd, zijn deze resultaten veelbelovend voor de ontwikkeling van nieuwe methoden om veroudering te meten en te beïnvloeden. Deze studie markeert een belangrijke stap in het begrijpen van hoe fysieke training de veroudering kan beïnvloeden en biedt hoop op nieuwe strategieën om gezond ouder te worden.

Meer lezen?

EOS Wetenschap maakte alvast een toegankelijke scrolly: https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/bioklokstudie

Contactinformatie

Hoofdonderzoekers GRAY | Ghent University Research for Aging Young:

  • Prof. Tim De Meyer (epigenetische leeftijd) – 0472 84 37 94
  • Prof. Ernst Rietzschel (slagaderlijke veroudering) – 0499 23 26 62